Navigation Søgning

Strukturen på gasmarkedet

Gasmarkedet er bygget op af en række aktører der udfylder hver sin funktion:

  • Gashandelsselskaber
  • Systemansvarlig virksomhed
  • Distributionsselskaber
  • Gashandelsselskabet med forsyningspligt 

Gashandelsselskaber

Der findes en række kommercielle gashandelsselskaber, der udbyder gas på forskellige vilkår og priser. De kommercielle gasleverandører har ret til at levere gas til de kunder over hele landet, som de indgår aftale med. De beslutter selv deres priser og prisstrukturer, og er ikke underlagt andre restriktioner end dem der er indeholdt i kontrakten eller i de generelle leveringsbestemmelser.

Systemansvarlig virksomhed

Den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk har ansvaret for den overordnede drift og sikkerhed i transmissionsnettet. Energinet.dk sørger med andre ord for, at gasnettet til enhver tid holder et driftstryk på mellem 50 og 80 bar, uanset hvor meget energi kunderne ”tapper” fra det.

Distributionsselskaber

Selvom du frit kan vælge gasleverandør, er du stadig kunde hos det samme distributionsselskab, som du altid har været. Distributionsselskabet sørger for at distribuere gassen til dig, vedligeholde og udbygge transmissionsnettet samt sikre, at der er gasmålere hos kunderne, og at de bliver aflæst.
Kvaliteten og forsyningssikkerheden er den samme, uanset hvor du vælger at købe din markedsgas, idet det er distributionsselskabet, som varetager denne opgave.

Forsyningspligt

En række handelsselskaber har forsyningspligtbevillingen i hele landet. Forsyningspligtselskabet har pligt til at levere gas til alle de gasforbrugere, som ikke aktivt har valgt en kommerciel gasleverandør. Forsyningspligtselskabet skal sælge gassen til priser og på vilkår som er godkendt af Energitilsynet.