Navigation Søgning

Gaspoint Nordic

Gaspoint Nordic er gasbørsen i Danmark og dermed markedspladsen for handel med gas i Danmark.

Handelsprincippet på Gaspoint Nordic er kontinuert handel. Dvs. at de handlende på børsen hele tiden kan afgive nye købs- og salgsbud. Denne handelstype er bedst egnet til et marked med et moderat antal aktører og begrænset likviditet. Markedsaktørerne har mulighed for at følge udviklingen på markedet, placere deres egne bud og ordrer og modtage de seneste oplysninger om markedet i realtid via internettet - og dermed bidrage til den fortsatte udvikling af et dynamisk gasmarked.

Gaspoint Nordic er et marked, hvor producenter, detailhandlere og energiselskaber kan købe eller sælge naturgas helt anonymt og uden kreditrisiko. Gaspoint Nordic anvender den europæiske Commodity Clearing (ECC) som clearingcentral, der fungerer som den centrale modpart i alle handler, og garanterer daglig afregning.