Navigation Søgning

Om at købe gas

Når du køber gas hos Energi Fyn, kan du vælge at købe et gasprodukt til variabel eller fast pris. Gasmarkedet er et meget foranderlige marked, der kan opleve voldsomme prisudsving fra time til time og fra dag til dag. Aftaletidspunktet er derfor meget afgørende for, hvilken pris på markedsgas Energi Fyn kan tilbyde kunderne.

Aftagenummer

Som et led i liberaliseringen af gasmarkedet er hver elmåler blevet tildelt et unikt nummer – det såkaldte aftagenummer. Aftagenummeret, som blandt andet bruges i forbindelse med skift af gasleverandør sikrer, at man ikke forveksler en måler i ét forsyningsområde med en måler i et andet.

Aftagenummeret er et 18-cifret tal, hvoraf de sidste 11 cifre i nummeret skal benyttes for at skifte gasleverandør. Ud af disse 11 cifre er de første 3 tal distributionsselskabets nummer, de næste 7 er et løbenummer, og det sidste tal er et kontrolnummer. Aftagenummeret står på den regning du får fra Energi Fyn eller dit distributionsselskab.

Skift af gasleverandør

Du kan skifte gasleverandør hver den 1. i måneden med et varsel på løbende måned plus 1 måned.

Hvis du ønsker at skifte gasleverandør, for eksempel for at blive kunde hos Energi Fyn, skal du blot oplyse os dit aftagenummer. Du får automatisk besked, når leverandørskiftet er registreret.

Du kan læse yderligere informationer om at skifte gasleverandør her.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70131900 eller sende en mail til kundecenter@energifyn.dk.