Navigation Søgning

Hvorfor svinger gasprisen

I Danmark køber og sælger vi gas via den nordiske gasbørs Gaspoint Nordic, da Gas er en børsvare på samme måde som korn, olie og stål. Råvaren er blot gas i stedet. Med oprettelsen af Gaspoint Nordic er der skabt en egentlig markedsplads for gas, der sikrer en åben og gennemsigtig prisfastsættelse. Dermed skærpes konkurrencen på engrossiden, hvilket medvirker til et mere velfungerende åbent marked.

Det er på børsen, at gaspriserne bliver fastlagt - ud fra udbud og efterspørgsel. Det er også her, at leverandører som Energi Fyn, køber gassen til vores kunder.

Gasmarkedet er et foranderligt marked, som kan opleve prisudsving fra inden for måneden og året. Der er flere faktorer, som påvirker gaspriserne i Danmark; her er et par af de væsentligste:

Ydre påvirkninger - f.eks. verdensøkonomien og naturkatastrofer

Den generelle udbuds- og efterspørgselssituation på verdensmarkedet samt nyheder om krig og naturkatastrofer er elementer der påvirker gasprisen. Et eksempel er uroen i Ukraine, der fik gasprisen til at stige drastisk. Men modsat trækker en mild vinter, reduceret efterspørgsel og fyldte gaslagre prisen i den modsatte retning. 

Forbrugsmønstre

Der er en række kundespecifikke forbrugsmønstre der påvirker prisen, men helt generelt betyder et jævnt forbrugsmønster en lavere gaspris, ligesom stor forudsigelighed i forbruget giver leverandøren mulighed for planlægge kapaciteten mere nøjagtigt, hvilket reducerer omkostningerne og dermed den endelige pris.