Navigation Søgning

Vindmøller på Odense Havn

Energi Fyn opstiller tre Vestas V117 3,3/3,45 MW vindmøller på udvidelse af LINDØ port of ODENSE i Munkebo.

Vindmøller på Odense Havn

Energi Fyn opstiller tre Vestas V117 3,3/3,45 MW vindmøller på udvidelse af LINDØ port of ODENSE i Munkebo.

I området er der på nuværende tidspunkt en række aktører inden for vindenergi. LINDØ port of ODENSE og Energi Fyn forventer, at der med det nye samarbejde og med udvidelsen af havneterminalen vil tegne sig et fynsk kraftcenter for energi til glæde for den lokale udvikling i Munkebo.

Seneste nyt fra projektet

  • Arbejdet med fundamenterne er afsluttet. Arbejdet med at rejse og montere vindmøllerne er nu i gang. Det forventes at være afsluttet i løbet af februar.
  • Vi holdt informationsmøde om køb af andele onsdag den 13. december 2017. Køberetsperioden udløber den 19. januar 2018. Læs mere om køb af andele.

  • Arbejdet med at etablere vindmøllerne startede op den 25. oktober 2017.

Fakta om projektet

  • De tre vindmøller er fra Vestas af typen V117 3,3/3,45MW.  
  • Vindmøllerne får en totalhøjde på 149,9 meter. 
  • De vil forventeligt producere 34,5 GWh, hvilket svarer til cirka 8.600 husstandes årlige elforbrug.
  • På vindmøllerne etableres der skyggestop, så lokalplanen overholdes i forhold til skyggekast.
  • Havneterminalen er velegnet til vindmøller, da de placeres i et eksisterende industriområde med gode vindforhold.

Vindmøllernes placering

 

Billeder fra byggeriet

LINDØ port of ODENSE molen hvor de tre vindmøller bygges

LINDØ port of ODENSE fundamentet til vindmølle