Navigation Søgning

Vindmøller

Energi Fyn ønsker at opstille, eje og drive vindmøller med det formål at medvirke til at udvikle et bæredygtigt energisystem og bidrage til den nationale målsætning om at 50 procent af elforbruget i 2020 dækkes af vindmøller.

Energi Fyn bidrager til udviklingen af vindmøller

Energi Fyn ønsker at opstille, eje og drive vindmøller med det formål at medvirke til at udvikle et bæredygtigt energisystem og bidrage til den nationale målsætning om at 50 procent af elforbruget i 2020 dækkes af vindmøller.

Folketinget indgik i 2012 et bredt energiforlig, som udstikker rammerne for udviklingen af vedvarende energi i Danmark.

Det betyder, at 50 procent af elforbruget skal dækkes af vindmøller i 2020. I 2016 kom 37,6 procent af strømmen fra vindmøller.

Vindmøller er en central del af energiplanen i Danmark og et centralt virkemiddel til at nedsætte CO2-udslippet. For at opfylde målsætningen, skal der opsættes et stort antal vindmøller - både på havet og på land. Det er den enkelte kommunes opgave at lave en lokalplanlægning for vindmøller på land.

Energi Fyn ønsker at bidrage til den nationale målsætning og medvirke til at udvikle et bæredygtigt energisystem. Det er vores mål at opstille, eje og drive vindmøller med det formål at bidrage til konkurrencedygtig grøn omstilling samt opfylde kundernes efterspørgsel efter grøn strøm.

Energi Fyn ønsker desuden at investere i og opkøbe eksisterende vindmøller.

Nyttige links:

Energipolitisk aftale 

Se mere i VE-loven (lov om vedvarende energi)