Navigation Søgning

Vær med til at bidrage til den grønne omstilling

I Danmark har vi en plan om, at vi skal være uafhængig af fossile brændstoffer ved udgangen af 2050. Udbredelsen af elbiler er et væsentligt led i denne plan.

Energi Fyn deltager i projektet "Test en elbil"

Energi Fyn deltager sammen med elbilselselskabet CLEVER i forskningsprojektet "Testenelbil.dk".

Meningen med projektet er at undersøge danske familiers brug af elbiler under normale dagligdags forhold. Vi er fynsk hovedsponsor for "Test en elbil" i Nordfyns Kommune og i Nyborg Kommune, som begge repræsenterer Fyn i projektet. Hos Energi Fyn omfatter projektet 80 familier i Nordfyns Kommune og 80 familier i Nyborg Kommune. Hver familie får en elbil stillet til rådighed i 3 måneder. Testfamilierne er udvalgt ud fra et ønske om, at forskellige transportbehov og familiemønstre er repræsenteret i projektet.

Det er planen, at i alt 300 elbiler skal ud at køre i 30 kommuner over hele landet. Det vil svare til cirka 6 mio. kilometer elbilskørsel og cirka 300.000 opladninger. Formålet er gennem ”rigtige” erfaringer at lære og forstå elbilens fordele og ulemper. Viden og erfaring om elbilens indvirkning på elnettet er meget vigtig. Ligeledes vil man gerne se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat. Projektet er Europas største elbilsprojekt af sin art.

"Test en elbil" er støttet af blandt andet Trafikstyrelsen, Energistyrelsen og ForskEl.

 

Elbil-træf til Blomsterfestival

I forbindelse med Blomsterfestivalen i Odense havde Energi Fyn inviteret alle testkørerne forbi Flakhaven.