Etablering af fibernet

Fiberetablering

Når du har bestilt etablering af fibernet til din bolig, bliver du kontaktet af en fiberkonsulent, som kommer på besøg hos dig. Sammen skal I blive enige om, hvor vi skal føre fiberen ind. Fiberkonsulenten sætter en markeringspind ved husmuren på det aftalte sted. Indvendig i huset afslutter vi herefter i en fiberboks, hvor du kan tilkoble computer, TV og telefon. Fra boksen signalerne til både internet, TV og telefoni. Du slipper altså for at investere i nyt udstyr. Som udgangspunkt skal fiberboksen placeres max en meter fra det sted, hvor fiberen graves ind til huset.

Inden markeringspinden sættes 
Det er vigtigt at overveje, hvor kablet skal føres ind, og hvor fiberboksen skal hænge. Her er et par tips til placeringen:

  • Boksen skal placeres i et tørt og frostfrit rum. Vådrum og åbne loftsrum er udelukket på grund af risiko for fugt og temperaturudsving
  • Fiberboksen måler ca. H:16,5 X B: 23,5 cm.
  • Fiberboksen er forsynet med 1½ meter ledning til strøm. Har du længere til nærmeste stikkontakt, skal du selv sørge for forlængerledning

Tip! Indføringen af fiber til boligen behøver ikke at være samme sted som eksisterende udbyder.

Vi graver ind til dit hus
Når markeringspinden er sat, graver vi et tomrør frem til markeringspinden. Du behøver ikke at være til stede under gravearbejdet, vi graver nemlig kun røret frem til det sted, hvor markeringspinden er placeret. Vi reetablerer efter gravearbejdet

Vi blæser fiberen ind
Når tomrøret er på plads ved husmuren, blæser vi selve fiberen ind i røret og efterlader et stykke uafsluttet fiberrør og kabel, som ikke må blive beskadiget.

Fibermontøren kommer på besøg
Efter fiberkablet er gravet ind til dig, får du besøg af vores montør. Han giver dig skriftlig besked om, hvornår han kommer. Du skal huske at være hjemme, når montøren kommer. Montøren installerer fiberboksen i det rum, hvor dit fiberrør slutter. Husk at give os besked hurtigst muligt, hvis fiberboksen skal placeres mere end 1 meter fra det sted, hvor kablet indføres.

Tilslutning
Når fiberboksen er installeret, kan du, efter den har varmet op (ca 15 min.), tilslutte computere, TV og telefoner. 
Det kan gøres på 2 måder:

  • Du tilslutter selv
  • Du bestiller vores montør til at klare tilslutningen af computere og TV 

Vil du bestille montørhjælp nu? Så ring på telefon 70 13 19 00.