Navigation Søgning

VarmePumpeOrdningen

VarmePumpeOrdningen er din sikkerhed for kvalitet.

Hvis du skal have størst muligt udbytte af et varmepumpeanlæg er det vigtigt, at dimensionering, installation og vedligeholdelse er foretaget korrekt. Varmepumpen bør være energieffektiv og opfylde gældende normer, standarder og dokumentationskrav. 

VarmePumpeOrdningen sikrer dig, at disse krav er opfyldt. VarmePumpeOrdningen er etableret af Teknologisk Institut og varmepumpebranchen og er en selvstændig, uafhængig og frivillig brancheordning, som også stiller høje krav til installatørernes uddannelse og kvalifikationer.

Energi Fyn er medlem af VarmePumpeOrdningen. Det sikrer dig trygge rammer og den bedste løsning.