Navigation Søgning

Energirådgivning

Du kan få et tilskud på 0,25 kr. momsfrit pr. godkendt kWh. Den realiserede besparelse udbetales som et kontant tilskud.

Sådan søger du

Når du søger Energi Fyn/Fjernvarme Fyn om tilskud til energibesparende projekter i din bolig, skal du være opmærksom på følgende:

Når du søger Energi Fyn/Fjernvarme Fyn om tilskud til energibesparende projekter i din bolig, skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis der er en værdi i standardværdikataloget for den pågældende energibesparelse, skal denne værdi bruges.
  • Findes der ikke en standardværdi, kan der anvendes en specifik beregning, som skal være udført af den håndværker, som har installeret dit energibesparende projekt.
  • Muligheden for tilskud gælder et år fra tilsagnsdato. Arbejdet skal være udført, og færdigmelding og faktura skal være sendt til Fjernvarme Fyn, Billedskærervej 7, 5230 Odense M senest 4 uger efter udførelse af arbejdet.
  • Du får udbetalt tilskuddet senest 30 dage efter, at fakturaen er indsendt til og godkendt af Energi Fyn/Fjernvarme Fyn.
  • Materialerne på de medsendte kvitteringer af det udførte arbejde skal være udspecificerede, så ansøgning/kontrakt tydeligt kan sammenholdes med fakturaen.

Har du andre spørgsmål til, hvordan du opnår tilskud til et energibesparende projekt, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 70131900.