Navigation Søgning

Energirådgivning

Du kan få et tilskud på 0,25 kr. momsfrit pr. godkendt kWh. Den realiserede besparelse udbetales som et kontant tilskud.

Sådan søger du

Når du søger Energi Fyn om tilskud til energibesparende projekter i din bolig, skal du være opmærksom på følgende:

 • Der skal altid søges, inden der bestilles materialer eller indgås en bindende aftale.
 • Der skal søges online via vores portal.
 •  

  Søg tilskud her

   

 • Der kan kun søges tilskud til boliger
 • Muligheden for tilskud gælder et år fra tilsagnsdato. Arbejdet skal være udført, og faktura og billeder skal være indsendt online inden 31 dec. samme år som fakturadatoen
 • Du får udbetalt tilskuddet senest 30 dage efter, at fakturaen er indsendt til og godkendt af Energi Fyn
 • Materialerne på de medsendte kvitteringer af det udførte arbejde skal være udspecificerede, så ansøgning/kontrakt tydeligt kan sammenholdes med fakturaen.

Har du andre spørgsmål til, hvordan du opnår tilskud til et energibesparende projekt, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 63171982