Navigation Søgning

Energirådgivning

Du kan få et tilskud på 0,25 kr. momsfrit pr. godkendt kWh. Den realiserede besparelse udbetales som et kontant tilskud.

Energi Fyn giver dig tilskud til energibesparende projekter

Du kan få et tilskud på 0,25 kr. momsfrit pr. godkendt kWh. Den realiserede besparelse udbetales som et kontant tilskud.

Energi Fyn giver dig mulighed for at få tilskud til dit energibesparende projekt. Inden du iværksætter dit energibesparende projekt, skal du sende din ansøgning til Energi Fyn eller til vores samarbejdspartner Fjernvarme Fyn. I følge lovgivningen skal et energibesparende projekt godkendes, inden det påbegyndes for, at der efterfølgende kan udbetales tilskud til investeringerne. Tilskuddet udbetales til det kontonummer, du har oplyst. Beløbet udbetales kun for den besparelse, du har opnået det første år.

Værdierne for energibesparelserne fastsættes af Energistyrelsen og kan findes på Energistyrelsens hjemmeside

Hvem yder tilskud til min energibesparelse:

Alle energiselskaber i Danmark (fjernvarmeselskaber, elselskaber og naturgasselskaber) er forpligtet til at yde en indsats for at reducere energiforbruget i Danmark.

Energi Fyn varetager forpligtelsen for nedenstående net- og distributionsselskaber. Når du modtager tilskud fra Energi Fyn overdrages retten til energibesparelsen til et af disse selskaber.

Vores Elnet A/S

NFS Varme A/S

FFV Varme A/S

Affaldsvarme Aarhus

Ravdex

Fjernvarme Fyn

 

Søg tilskud her