Navigation Søgning

  • Din pris svinger og følger markedet
  • Du sparer penge, når elprisen er lav
  • Opstart 1. sep 2018
  • Opstart 1. sep 2018
Vest priser Priser fra 37,54 øre/kWh inkl. moms
Øst priser Priser fra 40,32 øre/kWh inkl. moms

SpotEl er et elprodukt, hvor prisen følger markedet og afregnes til her-og-nu-prisen på elmarkedet, hvor spotprisen varierer time for time.

Den pris vi viser her på siden, er sidste måneds gennemsnitspris, og den justeres hver måned. Vi gør opmærksom på, at den pris der vil optræde på din faktura hvert kvartal, vil være en gennemsnitspris, beregnet på baggrund af de sidste tre måneders spotpris.

Regler på elmarkedet

Som følge af reglerne på elmarkedet står Energi Fyn Handel A/S for opkrævning af transport, netabonnement, PSO, afgifter og lignende - f.eks. gebyrer.

Her kan du se oversigten over de enkelte netselskabers tarif-, abonnement- og gebyroversigter, som vil blive direkte viderefaktureret. Det samme gælder energinet.dk’s net- og systemtarif, PSO, afgifter og lignende.

Bindingsperiode

Ingen. Aftalen kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned.

Abonnement

Hos Energi Fyn Handel betaler du et månedligt abonnementet på 12,50 kr. inkl. moms.