Navigation Søgning

NaturEl
  • Du gør en forskel for miljøet
  • Lås prisen fast i en periode
  • 1. sep 2018 - 31. aug 2019
Vest priser Priser fra 48,79 øre/kWh inkl. moms
Øst priser Priser fra 50,74 øre/kWh inkl. moms

NaturEl er Energi Fyns klimavenlige elprodukt. Ønsker du, at dit elforbrug skal dækkes 100 procent af danske vindmøller, skal du vælge NaturEl.

Med NaturEl er prisen fastlåst i en periode af 12 måneder, hvilket er fordelagtigt, hvis du indgår aftalen på et tidspunkt, hvor markedsprisen er lav. Prisen fastlåses, når aftalen indgås og ligger fast i hele leveringsperioden. NaturEl er et godt valg, hvis du vil kende dine udgifter, og samtidig gøre en forskel for miljøet.

Læs mere her

Regler på elmarkedet

Som følge af reglerne på elmarkedet står Energi Fyn Handel A/S for opkrævning af transport, netabonnement, PSO, afgifter og lignende - f.eks. gebyrer.

Her kan du se oversigten over de enkelte netselskabers tarif-, abonnement- og gebyroversigter, som vil blive direkte viderefaktureret. Det samme gælder energinet.dk’s net- og systemtarif, PSO, afgifter og lignende.

Bindingsperiode

Ingen. Aftalen kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned.

Abonnement

Hos Energi Fyn Handel betaler du et månedligt abonnementet på 12,50 kr. inkl. moms.