Navigation Søgning

KvartalsEl
  • Energi Fyn basisprodukt
  • Du kender din pris 3 måneder forud
  • Opstart 1. sep 2018
  • Opstart 1. sep 2018
Vest priser Priser fra 38,63 øre/kWh inkl. moms
Øst priser Priser fra 39,68 øre/kWh inkl. moms
KvartalsEl er Energi Fyns basisprodukt. Prisen følger markedet kvartalsvis og bliver fastsat forud for det kommende kvartal.

Regler på elmarkedet

Som følge af reglerne på elmarkedet står Energi Fyn Handel A/S for opkrævning af transport, netabonnement, PSO, afgifter og lignende - f.eks. gebyrer.

Her kan du se oversigten over de enkelte netselskabers tarif-, abonnement- og gebyroversigter, som vil blive direkte viderefaktureret. Det samme gælder energinet.dk’s net- og systemtarif, PSO, afgifter og lignende.

Bindingsperiode

Ingen. Aftalen kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned.

Abonnement

Hos Energi Fyn Handel betaler du et månedligt abonnementet på 12,50 kr. inkl. moms.