Navigation Søgning

  • Lås prisen fast i 24 måneder
  • Undgå overraskelser
  • 1. sep 2018 - 31. aug 2020
Vest priser Priser fra 41,77 øre/kWh inkl. moms
Øst priser Priser fra 43,53 øre/kWh inkl. moms

Med elproduktet Fastpris fastlåses prisen i 24 måneder. En fastprisaftale er især fordelagtig, hvis du indgår aftalen på et tidspunkt, hvor markedsprisen er lav. Fastpris er et godt valg, hvis du vil kende dine udgifter. Prisen fastlåses, når aftalen indgås og ligger fast i hele leveringsperioden.

Regler på elmarkedet

Som følge af reglerne på elmarkedet står Energi Fyn Handel A/S for opkrævning af transport, netabonnement, PSO, afgifter og lignende - f.eks. gebyrer.

Her kan du se oversigten over de enkelte netselskabers tarif-, abonnement- og gebyroversigter, som vil blive direkte viderefaktureret. Det samme gælder energinet.dk’s net- og systemtarif, PSO, afgifter og lignende.

Bindingsperiode

Ingen. Aftalen kan opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i den efterfølgende måned.

Abonnement

Hos Energi Fyn Handel betaler du et månedligt abonnement på 12,50 kr. inkl. moms.