Navigation Søgning

El

Den el, der kommer ud af din stikkontakt vil altid være den samme - men der kan være stor forskel på elselskabet, som leverer den.

Flexafregning på el

Med flexafregning får du som elkunde mulighed for at blive afregnet for dit elforbrug time for time.

Flexafregning betyder, at du vil kunne spare penge ved at flytte dit forbrug til tidspunkter, hvor elprisen er lav - typisk om natten, og når vinden blæser. 

Hvornår kan jeg få flexafregning? 

Muligheden for flexafregning vil blive indført gradvist frem til den 31. december 2020, hvor alle elmålere skal kunne flexafregnes. 

For at du kan få flexafregning, skal din elmåler være timeaflæst, og dit netselskab skal have valgt at ændre din afregningsmetode til flexafregning.

Skiftet til flexafregning styres af netselskaberne. Til højre her på siden kan du tjekke, om du er overgået til flexafregning.

Det vil desuden fremgå på din regning, når du overgår til flexafregning.

Energistyrelsen har besluttet, at solcelleejere også skal flexafregnes. Læs mere her, hvis du er solcelleejer.

Hvad betyder det?

Hvis du har SpotEl eller FynskSupportEl, vil vi orientere dig, når du overgår til flexafregning, og du kan få gavn af at flytte dit elforbrug til de tidspunkter, hvor elprisen er lav.

Hvis du har et fastprisprodukt eller KvartalsEl vil flexafregning ikke komme til at påvirke din elpris, da du betaler det samme for din strøm, uanset hvornår du bruger den. Det betyder, at du ikke skal bekymre dig om, hvorvidt elprisen er høj eller lav. Du skal dog være opmærksom på, at nogle netselskaber har valgt at indføre differentieret betaling for transport af el. Det betyder, at det i nogle tidsrum er billigere at få leveret strøm, mens det i andre tidsrum er dyrere. Det er typisk om vinteren i tidsrummet mellem kl. 17 og 20, at betalingen vil være højere. 

Husk at du på Mit Energi Fyn altid kan følge dit forbrug.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her, så vil vi løbende holde dig orienteret om udviklingen og mulighederne med flexafregning. 

Hvorfor flexafregning? 

Flexafregning er et vigtigt element i fremtidens intelligente energisystem. 

I Danmark og mange andre lande producerer vindmøller og solceller mere og mere strøm. Derfor bliver der også stadig større behov for, at vi som elkunder bliver mere fleksible og flytter en del af vores elforbrug væk fra de tidspunkter, hvor mange bruger strøm, og hvor vindmøller og solceller producerer begrænsede mængder strøm, hen til de tidspunkter hvor der er mindre belastning på elnettet, eller hvor vinden blæser og solen skinner.

Fra politisk side har man derfor besluttet, at alle elkunder senest i 2020 skal kunne afregnes på timebasis. Målet er at motivere os til at flytte vores elforbrug til de tidspunkter, hvor det giver mening økonomisk og i forhold til den grønne omstilling.  

Ofte stillede spørgsmål

Se svar

Hvad er flexafregning?

Flexafregning er afregning af dit elforbrug på timebasis. Flexafregning kræver, at du som elkunde har en timeaflæst elmåler, og at dit netselskab har valgt at ændre din afregningsmetode. Det er dit netselskab, der bestemmer, hvornår dit elforbrug kan flexafregnes. Inden udgangen af 2020 skal alle elmålere i Danmark, som ikke har solceller eller anden form for energiproduktion, kunne flexafregnes.
Se svar

Hvad kræver det at få flexafregning?

Flexafregning kræver, at du som elkunde har en timeaflæst elmåler, og at dit netselskab har valgt at ændre din afregningsmetode. Det er dit netselskab, der bestemmer, hvornår du kan flexafregnes.

Du kan tjekke, om du er overgået til flexafregning her på siden.

Se svar

Hvornår bliver mit elforbrug flexafregnet?

Vi kan ikke fortælle dig præcist, hvornår dit elforbrug kan flexafregnes. Netselskaberne skal inden udgangen af 2020 konvertere cirka 3 millioner elmålere. Det vil ske gradvist. Vi får besked fra dit netselskaber en måned før, at din elmåler kan flexafregnes. Du skal dog være opmærksom på, at dit netselskab kan ændre datoen indtil tre dage før den dato, som de har oplyst. 

Du kan tjekke, om du er overgået til flexafregning her på siden. Det vil desuden stå på din regning.

Se svar

Hvad betyder flexafregning af el for mig?

Hvis du har valgt et elprodukt med en variabel pris som SpotEl eller FynskSupport, betyder flexafregning, at du får mulighed for at flytte dit elforbrug til de tidspunkter, hvor strømmen er billigst. Det betyder, at du for eksempel kan lade din vaskemaskine og opvaskemaskine køre om natten, hvor strømmen typisk er billigere end om dagen, og dermed spare penge.

Har du valgt Fastpris eller KvartalsEl kommer flexafregning ikke til at betyde noget for dig, da du betaler det samme for din el, uanset hvornår du bruger den. Det betyder, at du ikke kan udnytte tidspunkter med lave priser, men til gengæld behøver du heller ikke bekymre dig om, hvor høj elprisen på det tidspunkt, hvor du har behov for at bruge strøm.

Du skal dog være opmærksom på, at nogle netselskaber har valgt at indføre differentieret betaling for transport af el. Det betyder, at det i nogle tidsrum er billigere at få leveret strøm, mens det i andre tidsrum er dyrere. Det er typisk om vinteren i tidsrummet mellem kl. 17 og 20, at betalingen vil være højere.  

Du kan selvfølgelig altid skifte elprodukt, hvis du ønsker det. Du kan se de forskellige muligheder her.

 
Se svar

Skal jeg gøre noget?

Nej. Du behøver ikke gøre noget. Du fortsætter på dit nuværende elprodukt. Hvis du har SpotEl eller FynskSupportEl, vil vi orientere dig, når du overgår til flexafregning, og du kan få gavn af at flytte dit elforbrug til de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
Se svar

Hvorfor er min acontoregning højere, end den plejer at være?

Når du overgår til flexafregning, modtager du en opgørelse over dit elforbrug. Har du modtaget en acontoregning for en periode efter din overgang til flexafregning, vil denne være modregnet i din opgørelse. 

Sammen med opgørelsen modtager du en acontoregning. Perioden på acontoregningen kan være længere på grund af ovennævnte modregning. Herefter vil du modtage dine acontoregninger, som du plejer.

Se svar

Hvordan påvirker flexafregning min afregning?

Ved overgang til flexafregning vil dit forbrug blive opgjort, og den periode, som din opgørelse dækker, kan ændre sig.

Får du i dag en acontoregning hver måned, vil dette fortsætte uændret, og dit forbrug vil fremadrettet blive opgjort hvert kvartal.

Får du i dag en acontoregning hvert kvartal, vil dette fortsætte uændret, og dit forbrug vil fremadrettet blive opgjort hvert kvartal.

Får du i dag en kvartalsopgørelse med en acontoopkrævning for næste kvartal, vil der ikke ske nogen ændringer.

Se spørgsmålet "Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg har elvarme?", hvis du har elvarme.

Se svar

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg har elvarme?

Har du elvarme, og er du tidligere blevet opgjort pr. 31. december, vil dit forbrug ikke blive opgjort, når du overgår til flexafregning, med mindre du overgår til flexafregning pr. 31. december.

Får du i dag en acontoregning hver måned, vil dette fortsætte uændret. Dit forbrug vil også fremover blive opgjort en gang om året pr. 31. december. 

Får du i dag en acontoregning hvert kvartal, vil dette fortsætte uændret. Dit forbrug vil også fremover blive opgjort en gang om året pr. 31. december.

Se svar

Har jeg et valg?

Nej, du kan ikke selv vælge, hvilken elmåler du har, og hvornår dit elnetselskab vælger, at din elmåler overgår til flexafregning.

Hvis du har SpotEl eller FynskSupportEl, vil vi orientere dig, når du overgår til flexafregning, og du kan få gavn af at flytte dit elforbrug til de tidspunkter, hvor elprisen er lav.

Hvis du har et fastprisprodukt eller KvartalsEl vil flexafregning ikke komme til at påvirke din elpris, da du betaler det samme for din strøm, uanset hvornår du bruger den. Det betyder, at du ikke skal bekymre dig om, hvorvidt elprisen er høj eller lav. Du skal dog være opmærksom på, at nogle netselskaber har indført differentieret betaling for transport af el. Det betyder, at betalingen for transport af el reduceres de fleste timer i året, mens den stiger i vinterhalvåret mellem klokken 17 og 20. 

 
Se svar

Hvad vil min gevinst være ved flexafregning?

Det afhænger af: 

  • hvor meget el du bruger
  • dine muligheder for at flytte dit elforbrug
  • hvor meget tid du vil investere i at holde øje med prisudviklingen.

Du skal være opmærksom på, at størstedelen af din eleregninger består af afgifter.

Har du et højt elforbrug, fordi du for eksempel har en elbil eller en varmepumpe, så kan der med stor sandsynlighed være et besparelsespotentiale. Er dit forbrug mindre, er besparelsespotentialet også mindre.

Jo mere af dit elforbrug, du kan flytte fra de dyreste til de billigste tidspunkter, jo større vil dit besparelsespotentiale være.

Dansk Energis beregninger viser, at privatkunder, der ikke ændrer forbrugsvaner, hverken vil få en større eller mindre elregning. 

 
Se svar

Hvordan fastsættes mit forventede årsforbrug?

Når du overgår til flexafregning, er det os, der fastsætter dit forventede årsforbrug. Er du ny kunde, fastsætter vi dit forventede årsforbrug ud fra din boligform.

Flexafregning?

Her kan du tjekke, om du er overgået til flexafregning.