Navigation Søgning

Udvikling

Energi Fyn er dybt engageret i at udvikle fremtidens energisystem, og vi arbejder samtidig for, at en stigende udnyttelse af vindenergi vil skabe grobund for nye virksomheder og arbejdspladser på Fyn.

Energi Fyn støtter udviklingen af fremtidens energisystem

Udviklingsprojekter

Energisektoren udvikler sig hele tiden, og der er løbende behov for at vurdere og engagere sig i forskellige områder og projekter inden for mange områder. Det kan være områder inden for elmarkedet, fremtidig elnetstruktur, målesystemer, fibernet, belysning og meget andet.

 • Elbiler
  Energi Fyn deltager aktivt i udbredelsen af elbiler i Danmark gennem forsknings- og udviklingsprojekter og bidrag til ladeinfrastrukturen. Elbiler vil være et virkemiddel i fremtiden til at udfase de fossile brændsler og forøge brugen af vedvarende energi som vind og sol. Det vil Energi Fyn bidrage til, ved at fremtidssikre elnettet til elbiler. Blandt andet har vi været hovedsponsor for projektet "Test-en-Elbil", hvor 160 familier løbende over 2 år tester anvendelsen af elbiler i dagligdagen. 20 biler kører løbende, med udskiftning hver 3 måned. Energi Fyn anvender også elbiler i egen flåde. Læs mere om Test-en-Elbil her.
 • Vindmøller
  Energi Fyn ønsker at opstille, eje og drive vindmøller på Fyn med det formål at producere grøn strøm til gavn for Energi Fyns andelshavere, som dermed får mulighed for at købe grøn vindmøllestrøm. Du kan læse mere om vindmøller og vores vindmølleprojekter her.
 • Smart Grid
  Smart Grid er en styring af elnettet, så der løbende er balance mellem produktion og forbrug. Fjernaflæste elmålere, som alle Energi Fyns kunder har, er et virkemiddel i denne forbindelse, da de giver vores kunder mulighed for at tilpasse deres forbrug efter elprisen. F.eks. er det optimalt at bruge vaskemaskine og oplade elbilen, mens der er meget elproduktion (meget vind og sol). Energi Fyn arbejder med Smart Grid såvel i egne analyser, i brancheregi og gennem forskningsprojekter på Syddansk Universitet.
 • Solceller
  Energi Fyn er ikke leverandør af solcelleanlæg, men rådgiver om tilslutningsforhold og håndterer tilslutningen til elnettet samt måling og afregning. Energi Fyn er engageret i forskellige solcelleprojekter, blandt andet Fynske Solceller, hvor 28 familier på Fyn har fået installeret et solcelleanlæg til forskningsformål.
 • Fonde
  Energi Fyns Udviklingsfond støtter en lang række projekter inden for elektro-teknik og telekommunikation. Energi Fyn følger efterfølgende projekterne løbende både for at se, om der er potentiale til yderligere engagement og for at drage nytte af den viden, projekterne giver. Du kan læse mere om vores to fonde, Energi Fyns Udviklingsfond og Energi Fyns Almene Fond her.
 • Effektiv Energi
  Projekt EFFEKTIV ENERGI er et tæt samarbejde mellem flere parter med interesse i - og ønske om - at hjælpe fynske virksomheder til at opnå energibesparelser og derigennem forbedre både drift og bundlinje. Læs mere og Effektiv Energi her.