Navigation Søgning

Udvikling

Energi Fyn er dybt engageret i at udvikle fremtidens energisystem, og vi arbejder samtidig for, at en stigende udnyttelse af vindenergi vil skabe grobund for nye virksomheder og arbejdspladser på Fyn.

Energi Fyn støtter udviklingen af fremtidens energisystem

Udvikling

Energi Fyn er dybt engageret i at udvikle fremtidens energisystem, og vi arbejder samtidig for, at en stigende udnyttelse af vindenergi vil skabe grobund for nye virksomheder og arbejdspladser på Fyn.

I 2020 skal 50 % af Danmarks energiforbrug komme fra vind - og dermed er en del af forudsætningerne for at udfase fossile brændsler og opbygge et bæredygtigt energisystem lagt. Energi Fyn vil bidrage til den grønne omstilling ved:

 • Regulerkraftværker sikrer stabilt el-system
  Energi Fyn har fem regulerkraftværker, der kan kompensere for den varierende elproduktion, som vindmøllerne giver i forskellige vejrsituationer, og dermed sikrer vi stabilitet i el-systemet.
 • Fjernaflæste målere giver nye muligheder
  I relation til de politiske målsætninger er det er også vigtigt, at vi forstærker energispareindsatsen.
  Energi Fyn har etableret fjernaflæste målere hos alle andelshavere, som nu har muligheden for at følge husstandens elforbrug og en eventuel spareindsats på nettet eller via mobilen. Den fjernaflæste måler er ligeledes en forudsætning for de fremtidige Smart Grid løsninger, som skal sikre, at vi kan bruge energien, når den er til rådighed, altså når vinden blæser.
 • Elbilen og varmepumpen får stor betydning
  Med el som en af fremtidens store energikilder bliver for eksempel elbiler og varmepumper vigtige elementer. Energi Fyn går også her forrest og bidrager til udviklingen blandt andet via engagement i projektet "Test en elbil". Energi Fyn har naturligvis sin egen elbil!

Forskning skaber arbejdspladser

Forskning er et vigtigt omdrejningspunkt for at fremtidens energisystem kan udvikle sig i den ønskede retning. Energi Fyn er engageret heri gennem Energi Invest Fyn, der har en mission om at bidrage til udviklingen af forskningsbaserede virksomheder på Fyn. Et succesfuldt eksempel på dette er Fionia Lighting A/S, der har udviklet diobelysning til gartnerier med en betydelig energibesparelse til følge.

Du kan læse mere, om de forskellige projekter vi driver eller deltager i, som bidrager til opbygningen af et bæredygtigt energisystem og dermed den grønne omstilling, via menuen til højre.