Sponsorering er en væsentlig del af vores virksomhed
Navigation Søgning
Energi Fyn støtter udviklingen på Fyn

Sponsorater

Sponsering er en væsentlig del af Energi Fyns markedsføring. Som udgangspunkt vil de sponsorater, Energi Fyn giver, have tilknytning til eller udspringe fra Fyn, ligesom de skal være bredt sammensat. Inden for især sportslige sponsorater ønsker vi at sponsere både elite og bredde - gerne i en kombination, hvis muligt.

Ud over, at Energi Fyns sponsorater indgås til gavn for profileringen og opfattelsen af Energi Fyn, ønsker vi også at sikre, at et sponsorat indgås som et forretningsmæssigt samarbejde, der skaber værdi for begge parter. Endelig skal sponsoratet understøtte Energi Fyns mission, vision og overordnede strategi.

Indholdet af et givent sponsorat kan variere fra et aftalt sponsorbeløb til ydelser i form af materialer, mandetimer etc. Energi Fyns sponsorater består af et hensigtsmæssigt miks af få store og langsigtede sponsorater samt af mindre, enkeltstående/lejlighedsvise sponsorater, dog med hovedvægten lagt på førstnævnte.

Indholdet af sponsorplatformen fastlægges én gang om året. Dog kan sponsoraftaler indgås for flere år af gangen.

Energi Fyn sponserer ikke enkeltpersoner samt politiske og religiøse sponsorprojekter.