Navigation Søgning

Valgområder

Energi Fyns forsyningsområde er opdelt i 6 valgområder. Det er inden for disse valgområder, at vores 82 repræsentantskabsmedlemmer er valgt.