Navigation Søgning

At være andelshaver

At være andelshaver i Energi Fyn betyder, at du er tilsluttet vores elnet og har en elmåler fra Energi Fyn. Kan du svare ja til det, er du andelshaver og dermed medejer af Energi Fyn. Sammen med 200.000 andre andelshavere ejer du nemlig en lille andel af vores fælles energiselskab - fynboernes energiselskab.

At være ejet af vores kunder ser vi som en stor styrke for os som energiselskab. Men vi ser det også som en stor forpligtelse. Vi er sat i verden for at skabe værdi til vores andelshavere - sådan var det, da Energi Fyn blev til, og sådan er det i dag. Vi har en lang historie bag os som andelsselskab med rødder tilbage i den danske andelstanke. Den historie har vi i sinde at videreføre og fortsat værne om.

Med sigte på at skabe værdi til vores fynske andelshavere har vi et naturligt fokus på Fyn. Energi Fyn er et energiselskab forankret på Fyn. Vi skaber værdi på flere forskellige fronter - en måde at skabe værdi til vores andelshavere på er ved at medvirke til udviklingen af Fyn. Det sker blandt andet gennem Energi Fyns 2 fonde - Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyn Udviklingsfond. Det sker gennem forskellige aktiviteter inden for elbiler, solceller, energieffektivisering og fjernaflæste målere med det formål at sikre, at Fyn er med i front, når det handler om at udvikle et bæredygtigt og grønt energisystem. Det sker gennem udrulningen af fiber, og det sker som medejere af fynske udviklingsvirksomheder, som på sigt kan skabe nye fynske arbejdspladser.

At medvirke til udviklingen af Fyn ser vi således som en naturlig opgave for os som andelsselskab og som fynboernes energiselskab. Det er her, vi har vores fokus, og det er her, vi har en fælles interesse.