Navigation Søgning

Energi Fyn starter byggeriet af vindmøller på Odense Havn

13. oktober 2017

Energi Fyn har den 13. oktober 2017 modtaget en byggetilladelse fra Kerteminde Kommune og kan nu påbegynde byggeriet af tre vindmøller på udvidelsen af LINDØ port of ODENSE i Munkebo.

Byggetilladelsen fra Kerteminde Kommune betyder, at Energi Fyns entreprenører nu påbegynder etableringen af byggepladsen på havnemolen og forventeligt vil begynde udgravningen til de tre møllefundamenter snarest.

- Det er med stor glæde, at vi har modtaget byggetilladelsen fra Kerteminde Kommune og nu kan påbegynde byggeriet af de tre vindmøller på udvidelsen af LINDØ port of ODENSE i Munkebo. Vi se frem til, at de tre vindmøller inden længe vil være i drift og kan bidrage til den grønne omstilling på Fyn og i Danmark, siger Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn.  

Efter planen vil de tre standard landvindmøller fra Vestas blive rejst omkring årsskiftet og forventeligt tilsluttet elnettet ultimo januar. Hvis bygge- og testprocessen forløber planmæssigt, vil vindmøllerne blive sat i drift primo februar 2018. Energi Fyn understreger, at planen er dynamisk og vil være afhængig af forskellige leverancer samt vejret.

- Projektet har været lang tid undervejs, og vi skal arbejde effektivt for at få vindmøllerne tilsluttet elnettet inden den 21. februar 2018, hvor den nuværende støtteordning til vindmøller udløber, understreger Bent Agerholm.  

Salg af anparter

I november forventer Energi Fyn at påbegynde salget af anparter til borgere i Kerteminde Kommune. 

Som vindmølleopstiller er Energi Fyn forpligtet til at udbyde 20 procent af projektet via køberetsordningen. Inden for en afstand af 4,5 km fra vindmøllerne har naboer fortrinsret til at købe op til 50 anparter pr. person over 18 år, der er bopælsregistreret på adressen. Alle øvrige anparter sælges på lige fod til samtlige indbyggere i kommunen. Energi Fyn forventer at sætte cirka 11.000 anparter til salg. 

Anparterne sælges til kostpris og med samme forrentning, som Energi Fyn får. De vil forventeligt have en bedre forrentning, end hvad man for nuværende kan opnå på en obligation. Forrentningen er endnu ikke kendt, da de sidste kontrakter mangler endelig indgåelse. 

Udover de obligatoriske 20 procent til naboer inden for en afstand af 4,5 km fra vindmøllerne, udbyder Energi Fyn yderligere 10 procent af vindmølleprojektet til de nærmeste naboer inden for en afstand af 1 km fra vindmøllerne, ligesom Energi Fyn tilbyder at stille sikkerhed for finansiering af vindmølleanparter for naboer inden for en afstand af 1 km fra vindmøllerne.

Salget af anparter vil blive annonceret i to lokale/regionale aviser samt her på Energi Fyns hjemmeside. 

Vindpulje

I forbindelse med opstillingen af vindmøllerne etablerer Energi Fyn en vindpulje. 0,5 procent af vindmøllernes nettoomsætning går til vindpuljen, som vil støtte lokale initiativer. Der vil blive nedsat en forening eller fond bestående af lokale borgere, som vil uddele midlerne. Energi Fyn vil deltage i opstarten og vil herefter trække sig. 

Værditab

Energi Fyn har orienteret Taksationsmyndigheden om opstart af byggeriet. Taksationsmyndigheden er den myndighed, der træffer afgørelser i sager vedrørende erstatning for værditab til ejere af beboelsesejendomme, der bliver naboer til nye vindmøller. 

Taksationsmyndighederne vil forventeligt behandle ansøgninger om værditabserstatning sidst på året. Ansøgerne vil blive orienteret i god tid inden Taksationsmyndighedens besøg.  

Fakta om vindmøllerne på LINDØ port of ODENSE:

  • De tre vindmøller er standard landvindmøller fra Vestas af typen V117 3,3/3,45MW. Der står tilsvarende vindmøller flere andre steder i Danmark. 
  • De tre vindmøller vil forventeligt producere 34,5 GWh, hvilket svarer til cirka 8.600 husstandes årlige elforbrug. 
  • Vindmøllerne placeres i et eksisterende industriområde, hvor der i forvejen er høje bygninger, kraner og støj.
  • På vindmøllerne etableres der skyggestop, så lokalplanen overholdes i forhold til skyggekast.