Navigation Søgning

Energi Fyns fonde søger gode ideer

1. november 2017

Har du en idé, der kan gavne og gøre en forskel på Fyn? Så er det nu, at du kan søge om midler til at få idéen gjort til virkelighed gennem Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond.

Energi Fyns to fonde har skudt en ny ansøgningsperiode i gang, og frem til den 31. januar 2018 kan man søge om midler til store og små projekter, der gør en forskel på Fyn.

Sidste år modtog 27 fynske projekter støtte fra Energi Fyns to fonde. Blandt fondsmodtagerne var Odense Glasværk, der modtog 189.000 kroner til at etablere glasværket som en social og almennyttig virksomhed. Utilpassede unge og socialt udsatte indgår i arbejdet og hverdagen på Odense Glasværk, der dermed er med til at hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet.

- Den store støtte fra Energi Fyns Almene Fond har været en kæmpe hjælp til, at vi er nået dertil, hvor glasværket er i dag, og vi nu kan begynde at lave glas i høj kvalitet og har modtaget Best of Odense 2017 prisen indenfor kategorien håndværk, fortæller Christian Skov Frederiksen fra Odense Glasværk. 

Støtte til mange fynske projekter 

Fondene blev stiftet i 2005 og har siden da hjulpet mere end 200 spændende ideer og initiativer godt på vej.

- Mange gode og spændende projekter har gennem årene benyttet sig af muligheden for at søge midler fra vores to fonde. Energi Fyn er 100 procent ejet af vores 200.000 fynske andelshavere, og vi ser det som en naturlig opgave via fondene at støtte almennyttige projekter samt udviklingsprojekter inden for energiudvikling og det elektrotekniske område, fortæller Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn.

I 2018 uddeler Energi Fyns fonde op til 2,5 millioner kroner.

En bred vifte af projekter 

Det er en meget bred vifte af projekter, som siden 2005 har modtaget støtte fra Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond. Fælles for de to fonde er, at der kan søges om midler til projekter inden for et geografisk område, der omfatter Fyn og omkringliggende øer.

Fondene kan søges frem til den 31. januar 2018 her. Fondsmodtagerne offentliggøres ved en fondsuddeling i april 2018.

I sidste ansøgningsperiode modtog de to fonde omkring 400 ansøgninger. 27 projekter blev udvalgt og modtog samlet 2,3 million kroner.

Fakta om Energi Fyns fonde 

Energi Fyns Almene Fond støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige projekter på Fyn. Projekterne skal være af blivende karakter, have almennyttig eller almenvelgørende formål og appellere til og nydes af et betydeligt publikum. Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, herunder uddannelsesinstitutioner, foreninger og selskaber. Fonden uddeler i 2018 op til 1,5 millioner kroner.

Energi Fyns Udviklingsfond støtter forsknings- og udviklingsprojekter på Fyn inden for energiudvikling og elektrotekniske fagområder. Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, herunder uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervsvirksomheder. Projekterne må gerne være etableret i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner eller i samarbejde med erhvervslivet. Fonden uddeler i 2018 op til 1 million kroner.

Sidste frist for ansøgning til fondene er den 31. januar 2018 kl. 15.00. 

Her kan du læse mere om fondene samt finde ansøgningsskema og yderligere information.