Navigation Søgning

Energi Fyns fonde uddeler penge til fynske ideer

1. november 2016

Har du en idé, der kan gavne og gøre en forskel på Fyn? Så er det nu, du kan søge om midler til at få idéen gjort til virkelighed gennem Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond.

Energi Fyns to fonde har netop skudt en ny ansøgningsperiode i gang, og frem til den 31. januar 2017 kan man via www.energifyn.dk/fonde søge om midler til store og små projekter, der gør en forskel på Fyn.

Støtte til mere end 160 fynske projekter

Fondene blev stiftet i 2005 og har siden da hjulpet mere end 160 spændende ideer og initiativer godt på vej.

- Mange gode og spændende projekter har gennem årene benyttet sig af muligheden for at søge midler fra vores to fonde. Energi Fyn er 100 procent ejet af vores 200.000 fynske andelshavere, og vi ser det som en naturlig opgave via fondene at støtte almennyttige projekter samt udviklingsprojekter inden for energiudvikling og det elektrotekniske område, fortæller Bent Agerholm, koncernchef hos Energi Fyn.

I 2017 uddeler Energi Fyns fonde op til 2,5 millioner kroner.

En bred vifte af projekter

Det er en meget bred vifte af projekter, som siden 2005 har modtaget støtte fra Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond. Fælles for de to fonde er, at der kan søges om midler til projekter inden for et geografisk område, der omfatter Fyn og omkringliggende øer. 

Fondene kan søges frem til den 31. januar 2017 via ansøgningsskema på www.energifyn.dk/fonde. Fondsmodtagerne offentliggøres i april 2017.

I sidste ansøgningsperiode modtog de to fonde knap 500 ansøgninger. 26 projekter blev udvalgt og modtog samlet 2,2 million kroner.

Fakta om Energi Fyns fonde

Energi Fyns Almene Fond støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige projekter på Fyn. Projekterne skal være af blivende karakter, have almennyttig eller almenvelgørende formål og appellere til og nydes af et betydeligt publikum. Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, herunder uddannelsesinstitutioner, foreninger og selskaber. Fonden uddeler i 2017 op til 1,5 millioner kroner.

Energi Fyns Udviklingsfond støtter forsknings- og udviklingsprojekter på Fyn inden for energiudvikling og elektrotekniske fagområder. Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, herunder uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervsvirksomheder. Projekterne må gerne være etableret i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner eller i samarbejde med erhvervslivet. Fonden uddeler i 2017 op til 1 million kroner.

Sidste frist for ansøgning til fondene er den 31. januar 2017 kl. 15.00. På www.energifyn.dk/fonde kan man finde ansøgningsskema, yderligere information og læse om, hvad fondene tidligere har støttet.