Navigation Søgning

Rekordstor søgning til Energi Fyns fonde

30. april 2014

Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond modtog intet mindre end 238 ansøgninger i 2014 og kan igen i år uddele midler til en række spændende projekter på Fyn.

Med 238 ansøgninger er Energi Fyns to fonde anno 2014 populære som aldrig før. Og variationen i de projekter, der har søgt om fondsmidler, har atter været stor. Ansøgningerne spænder således lige fra forskning i nye typer vindmøller til samtalegrupper for unge.

Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond må dermed siges at være i fynboernes bevidsthed, uanset hvad de mange gode projekter omhandler, og netop bredden i ansøgningerne er noget, der glæder Bent Agerholm, koncernchef i Energi Fyn og fondsadministrator i de to fonde.

- Den fynske idérigdom er stor, når der tænkes i nye projekter til gavn for Fyn og fynboerne. Det er glædeligt, at fondene på den måde er i folks bevidsthed år efter år, og at det er Energi Fyn, mange tænker på, når der søges om midler til realisering af gode idéer. For at komme i betragtning skal projekterne være med til at udvikle Fyn, og det skinner rigtig godt igennem i ansøgningerne, siger Bent Agerholm.

Uddelingen af fondsmidlerne fandt sted ved et uformelt arrangement hos Energi Fyn onsdag den 30. april. Traditionen tro var det Årets Fynbo, der overrakte midlerne. Således også i år, hvor direktør Palle Skov Jensen, en af hovedkræfterne bag H.C. Andersen Festivals, stod for uddelingen.

Fondsmidlerne blev fordelt med 3 modtagere i Energi Fyns Udviklingsfond og 13 modtagere i Energi Fyns Almene Fond. Samlet set blev der uddelt knap 1,8 mio. kr.

Uddeling fra Energi Fyns Udviklingsfond

Energi Fyns Udviklingsfond modtog 19 ansøgninger. Fonden støtter udviklingsprojekter inden for energiudvikling og elektrotekniske/tekniske løsninger med henblik på at fremme udviklingsmiljøet inden for området.

Aarhus Universitets afdeling i Årslev modtog 229.020 kr. til undersøgelse af udvalgte plantearter og deres tilpasning til forskellige lyskvaliteter og -niveauer med udgangspunkt i LED-belysning.

Syddansk Erhvervsskole modtog 30.450 kr. til opbygning af en IT-læringsportal, der kan bruges i undervisningen af elektrikere i el-sikkerhed.

Teknisk Fakultet på Syddansk Universitet modtog 419.580 kr. til forskning i og opførelse af en Ridge Wind Turbine, der er en horisontalmonteret vindmølle på taget af en bygning.

Uddeling fra Energi Fyns Almene Fond

Energi Fyns Almene Fond modtog 219 ansøgninger. Fonden støtter kulturelle, turistmæssige og sundhedsmæssige formål, der har offentlighedens interesse – og som appellerer til og nydes af et stort publikum.

Brandts i Odense modtog 350.000 kr. til etablering af en ny belysning af kunstsamlingen, der bl.a. består af godt 6.000 værker af danske kunstnere fra 1750 til i dag.

Fletværket modtog 30.000 kr. til gennemførelsen af en skulpturudstilling under navnet "Green Art" - koncentreret i Farvergården i Odense.

Foreningen Odense Blomsterfestival modtog 50.000 kr. til hjælp til etableringen af et delprojekt under festivalen med fokus på de fynske herregårde, slotte, seværdige bygninger og den fynske natur.

Haver til Maver i Odense modtog 22.500 kr. til opgradering af elinstallationer og etablering af udendørs belysning i Skolehaven Falen i Odense, hvor projektet der sætter naturen på skoleskemaet drives fra.

Samtalegrupper for unge modtog 50.000 kr. til et udviklingsprojekt kaldet "Kreativt Frirum". Det er et tilbud til ensomme, indadvendte unge i alderen 16-25 år, som har lyst til på en kreativ måde at arbejde med sig selv.

OKS modtog 100.000 kr. til hjælp til etableringen af aktivitetsområdet SPARK, som er en forkortelse af Sport og Park, og som vil indeholde trænings- og legefaciliteter for alle.

Medicinhaverne i Tranekær modtog 70.000 kr. til anlæggelse af stisystem og plantebede i "Haven for neuro- og bevægeapparatet", der bliver den 4. af i alt 6 tematiske haver.

Kerteminde Jollehavn modtog 50.000 kr. til hjælp til indkøb af en handicapvenlig stålrampe som led i etableringen af et offentligt badeanlæg.

MG&BK Gymnastik modtog 35.000 kr. til hjælp til etablering af en parkour park med det formål at give børnene i Middelfart mulighed for at dyrke denne bevægelsesstil.

Kerteminde Boldklub modtog 27.550 kr. til hjælp til opførelse af multibane og agilitybane ved Kerteminde Boldklubs klubhus.

Ringe Svømmeklub modtog 100.000 kr. til udsmykning af et nyetableret, multifunktionelt svømmetorv i Midtfyns Fritidscenter.

Natteravnene i Odense modtog 35.000 kr. til i samarbejde med Odense Kommunes Skolevæsen at etablere en konkurrence for 8. og 9. klasserne, hvor de sætter fokus på de unges adfærd i nattelivet.

Foreningen til forskønnelse af Brobyværk modtog 175.000 kr. til hjælp til et belysningsprojekt i Brobyværk/Sønder Broby, der bl.a. med en særlig gadebelysning skal fremhæve de kulturhistoriske værdier.