Navigation Søgning

Forstå din elregning

27. januar 2017

Vi har taget hul på et nyt år, og der skal gøres status over det gamle. Hos Energi Fyn gør vi netop nu status over vores kunders forbrug i 2016 og sender cirka 195.000 el-opgørelser ud til vores kunder.

I dag er langt de fleste elmålere på Fyn fjernaflæste. Det betyder, at vi løbende kan gøre status over dit forbrug, og du hvert kvartal kan få en opgørelse sammen med din aconto opkrævning. Men er din elmåler ikke fjernaflæst, skal den aflæses manuelt og dit forbrug skal gøres op en gang årligt, således at vi kan sende dig en opgørelse sammen med din acontoregning for næste betalingsperiode. 

Posterne på din elregning

Hvis du kigger nærmere på din elregning, vil du på side to se, at den består af en række forskellige poster. Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvad de enkelte poster dækker over, og hvad du egentlig betaler for din strøm.  

Den første post på din elregning er det elprodukt, som du har valgt samt et abonnement til din elleverandør. Det er denne del af elprisen, som du normalt kan lave en individuel aftale om med din elleverandør. 

Derudover bliver du opkrævet betaling for transport både til dit lokale netselskab samt til det statsejede selskab Energinet.dk. Det dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til dig samt til udbygning og vedligeholdelse af elnettet. Du betaler desuden abonnement til dit lokale netselskab, hvilket blandt andet dækker vedligeholdelse af elmålere og hjemtagning af måledata.

PSO-afgiften bliver gradvist udfaset

Vi opkræver desuden en række afgifter og gebyrer på vegne af Energinet.dk og staten. Afgifterne dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle skal betale til - blandt andet PSO (Public Service Obligations). PSO-afgiften vil gradvist blive afskaffet frem mod 2022, men vil fortsat være at finde på elregningen, indtil den er helt udfaset. Du betaler desuden moms.

På de fleste elregninger vil der stå en gennemsnitspris pr. 1 kWh. Den viser, hvad din samlede gennemsnitspris for en kWh har været i den periode, som acontoregningen eller opgørelse dækker. 

Elregning

Sådan er elprisen sammensat

Prisen for dit elprodukt udgør kun cirka 14 procent af det samlede beløb, mens afgifter til staten og moms udgør knap 70 procent, og udgifter til transport udgør de sidste cirka 16 procent.

Det er en god idé at holde øje med din elregning og dit forbrug. Er du kunde hos Energi Fyn, og har dit lokale netselskab opsat en fjernaflæst elmåler hos dig, kan du på www.mit.energifyn.dk følge dit elforbrug helt ned på timebasis. Du kan også gratis hente vores app og få et hurtigt overblik over dit forbrug. Når du følger dit forbrug bliver det nemmere for dig at iværksætte og følge effekten af energisparetiltag i din bolig. 

Du kan læse mere om, hvordan elprisen er sammensat her