Navigation Søgning

Tilskud til energirenovering

12. februar 2017

I december faldt en ny politisk aftale om energiselskabernes energispareindsats i 2016-2020 på plads.

Energispareaftalen betyder, at Energi Fyn og landets øvrige energiselskaber indenfor el, fjernvarme og naturgas skal bidrage til at reducere det danske energiforbrug og dermed medvirke til den grønne omstilling.

Aftalen giver virksomheder og private forbrugere mulighed for at søge om tilskud til og/eller rådgivning om energisparetiltag. Du kan søge om tilskud direkte hos et energiselskab eller gennem en aktør, der har en aftale med et energiselskab, hvis arbejde resulterer i energiforbedringer. En aktør kan være en rådgiver, håndværker, installatør, energivejleder eller lignende.

Uanset om du selv laver en aftale med et energiselskab, eller om du indgår en aftale via en aktør, skal din ansøgning indsendes og godkendes, inden arbejdet sættes i gang.

Det kan du få i tilskud

Hos Energi Fyn udbetaler vi et kontant tilskud på 0,25 kr. inkl. moms for de kWh, der spares det første år efter, at besparelsestiltaget er realiseret. 

Vi giver typisk tilskud til efterisolering af vægge og tagkonstruktion samt installation af mere energieffektiv opvarmning som for eksempel varmepumper, udskiftning af varmtvandsbeholder, udskiftning af kedler og nye vinduer. 

Tilskuddet bliver beregnet på basis af den teoretiske energibesparelse, og er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for det beløb, som du sparer ved at investere i energirenoveringstiltaget. Din besparelse på din energiregning vil afhænge af din adfærd i det daglige. 

Du kan få mere information om energitilskuddet her eller ved at kontakte din håndværker eller rådgiver. Det er blot vigtigt, at du husker at indgå en aftale om energitilskud, inden du bestiller materialer eller indgår aftale om udførelse af arbejdet. Og så skal du huske, at du kun kan indgå én aftale om tilskud til et projekt, også selvom der er flere håndværkerfirmaer eller rådgivere, der er med til at løse opgaven.

Energispareaftalen

Rammerne for, hvordan Energi Fyn og de øvrige energiselskaber skal sikre, at aktører foretager korrekte opmålinger, er udstukket af Energistyrelsen. I den nye aftale skærpes kravene til kontrol og dokumentation af energibesparelser. 

Som energiselskab er vi forpligtiget til at sikre, at vi modtager den rigtige dokumentation fra dig eller den aktør, der udfører energirenoveringen. Derfor laver vi også stikprøver for på den måde at sikre, at energispareprojekterne er gennemført og korrekt dokumenteret samt lever op til kravene i ordningen. Du vil derfor opleve, at vi stiller en række krav til dokumentation både før og efter, at arbejdet er udført.