Navigation Søgning

Overvejer du solceller?

23. maj 2016

Med solceller får du en klimavenlig energikilde, og du kan spare penge på din regning, men inden du investerer i et solcelleanlæg er flere ting, som du skal huske at tage højde for.

Det er en god idé at sætte sig ind i teknologien og undersøge markedet, da der findes flere forskellige typer af solceller. Det er desuden vigtigt at få overblik over økonomien og regne på, om det i det hele taget kan betale sig for dig at investere i solceller. Dernæst er det vigtigt at få styr på placeringen samt vælge den rigtige størrelse alt efter den ønskede elproduktion. Når anlægget skal monteres og tilsluttes elnettet, skal du vælge en godkendt elinstallatør, som tilslutter anlægget i overensstemmelse med Energinet.dk's retningslinjer. 

Der findes forskellige offentlige tilskudsordninger, som gør investeringen mere attraktiv, men her er det om at være opmærksom på, hvad der findes af støtteordninger og tidsfrister, da ordningerne ofte bliver ændret.

Netop nu og frem til 31. maj 2016 kan man ansøge puljetilskudsordningen, hvor det er muligt at søge om støtte til nye solcelleanlæg til private husstande. Tilskuddet fordeles fra en begrænset pulje og afhænger af anlægstype, anlæggets størrelse og ens eget forbrug. Hvis puljen ikke bliver udtømt i foråret, kan der ansøges igen fra den 1. september til og med den 31. oktober 2016.

Når man opsætter et solcelleanlæg, skal det tilsluttes elnettet. Det koster et gebyr for oprettelse.
Læs mere om tilslutning af solceller.

Hvis du ønsker at gøre brug af den strøm, som dit solcelleanlæg producerer, skal du anmode om nettoafregning hos Energinet.dk. Hvis du opsætter solcelleanlæg til ren produktion, og ikke forbruger af den producerede strøm, skal du give Energinet.dk besked om dette.

www.energinet.dk kan du læse meget mere, om de forskellige regler på området. Du skal være opmærksom på, at der er forskellige regler, alt efter hvornår du påbegynder dit projekt, og hvornår du regner med at tilslutte dit anlæg til elnettet. Det kan have store konsekvenser, hvis du ikke følger den rigtige ansøgningsprocedure. I værste fald vil du ikke kunne opnå pristillæg for dit anlæg. 

Du skal også være opmærksom på, at der findes forskellige ordninger for beskatning af solcelleanlæg. Hvilken ordning du kan benytte dig af, afhænger af hvornår du har købt dit solcelleanlæg.

Du kan læse mere om, hvordan dit forbrug og din produktion afregnes, og hvordan solceller tilsluttes Energi Fyns net her.