Navigation Søgning

PSO - hvad er op og ned?

15. august 2016

Et af de store politiske emner dette efterår bliver uden tvivl PSO-afgiften. Læs energisparechef Henning Rasks klumme om PSO-afgiften og bliver klogere på, hvad PSO-afgiften egentlig er.

EU-Kommissionen har underkendt PSO-afgiften, fordi den også bliver pålagt udenlandske selskaber, selv om de ikke kan nyde godt af støtten til grøn omstilling i Danmark.

Derfor skal PSO-afgiften inden 1. januar 2017 ændres, og de mange milliarder, som ordningen hvert år indbringer, skal findes et andet sted. Men hvad er PSO-afgiften egentlig, og hvad er det, vi betaler til? PSO står for public service obligation eller offentlige forpligtelser. Vi betaler alle -både private forbrugere og virksomheder -PSO-afgift over vores elregning.

Afgiften blev oprindeligt indført i 1998 og har eksisteret i sin nuværende form siden 2005. Det er elselskaberne, der opkræver afgiften via elregningen. Pengene sendes videre til Energinet. dk, der står for infrastrukturen for el og naturgas i hele landet. Energinet. dk fordeler indtægterne fra PSO til vindmøller og andre anlæg, der producerer vedvarende energi samt til forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion.

PSO-afgiften fastsættes af Energinet. dk fire gange om året. I tredje kvartal 2016 er PSO-afgiften 20,3 øre/ kWh. I perioder med høje elpriser opkræves en lav PSO-afgift, fordi produktionen af vedvarende energi i de perioder kun behøver et mindre tilskud for at være rentabel. Når elpriserne er lave, opkræves der omvendt en høj PSO-afgift, da produktionen af vedvarende energi i de perioder har brug for et større tilskud for at være rentabel.

PSO-afgiften er steget meget de seneste år på grund af lave elpriser, og de samlede indtægter fra PSO-afgiften forventes at være 69,2 milliarder kroner fra 2016 til 2025. Knap 16 milliarder højere end forventet i perioden fra 2016 til 2020.

Regeringen har meldt ud, at Danmark fortsat skal være i front, når det handler om grøn omstilling, og at der skal findes en ny måde at finansiere den grønne omstilling på.

Hos Energi Fyn ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling og et bæredygtigt energisystem. Det gør vi blandt andet ved at opstille og drive vindmøller, rådgive om varmepumper samt indgå energi og klimapartnerskaber med fynske virksomheder. Som noget nyt har vi netop lanceret muligheden for at tilkøbe vindstrøm fra danske vindmøller, når man køber vores forskellige elprodukter. Læs mere om VindStrøm.

For os er et vigtigt element i debatten om PSO, at politikerne har fokus på, at Danmark får en energipolitik baseret på langsigtede mål for den grønne omstilling, så vi fortsat kan være i front inden for udviklingen af vedvarende energi og et bæredygtigt energisystem.