Navigation Søgning

Gør dit hus klar til vinteren

7. november 2016

Energisparechef Henning Rask giver her gode råd til, hvordan dit hus kommer godt igennem vinteren.

Det er ved at være absolut sidste udkald, hvis du skal gøre dit hus klar til at kunne modstå vintervejret. Hvis du bruger et par timer på at gennemgå dit hus, inden det sætter ind med frost, nedbør og blæst, kan du komme eventuelle skader i forkøbet og undgå store udbedringsomkostninger.

Gennemgå taget fra utætheder

Især taget er en udsat konstruktion, som det er en god idé at gennemgå for utætheder samt løse og revnede tagsten. Utætheder kan føre til alvorlige fugt- og vandskader. Husk også skorstenen hvis du har en. Den er som resten af taget udsat. Inddækninger omkring for eksempel tagvinduer og ventilationskanaler bør også gennemgås.  

Afløb, tagrender, nedløbsrør og kloaker bør renses, så de ikke er stoppede af blade, mudder og andet. Hvis vandet ikke kan løbe frit, kan det føre til fugt- og frostskader.

Undersøg facade, sokkel og gavle

Du bør også tjekke husets facade, sokkel og gavle for sprækker og revner. Ligesom du med fordel også kan undersøge, om der er råd og utætheder ved vindruer og døre.   

Du kan eventuelt vælge at få dit hus fotograferet med et termografikamera. En termografering kan vise dig, hvor dit hus er utæt, og hvor du skal sætte ind for at spare penge på varmeregningen. Termograferingen giver det bedste resultat, når den foretages i de kolde vintermåneder. Det er især en god idé at kigge nærmere på dit loft, da meget varme forsvinder ud den vej.  

Tjek varmtvandsbeholder og rør

Det er også en god idé, at tjekke varmtvandsbeholderen og beskytte rør på udsatte steder med for eksempel et skumlag, så du undgår frostskader. Hvis det er frostvejr udenfor, skal du passe på med at slukke for dine radiatorer i længere tid, så risikerer du, at rørene, der leder op til dine radiatorer, fryser til is. Husk også fritidshuset. Her er det vigtigt at lukke for vandet ved hovedhanen og åbne for alle vandhaner, så rørene er tømt for vand. 

Gratis energitjek

Et godt tip er at besøge Energi Fyns samarbejdspartner BetterHome på www.betterhome.today. Her kan du indtaste informationer om din bolig og ønsker til forbedringer. Efterfølgende modtager du en mail fra BetterHome med en beregning af, hvad du kan spare, hvis du energirenovere din bolig.  

Husk energitilskud

Husk at du kan søge om tilskud til din energirenovering hos Energi Fyn. Eneste krav er, at renoveringen nedsætter energiforbruget. Det er vigtigt, at du husker at søge om tilskud, inden arbejdet går i gang. Du må gerne indhente tilbud, men ikke indgå en aftale.
Læs mere 

Luft ud og få et bedre indeklima

Og så lige et sidste tip - husk at lufte godt ud og lave gennemtræk 10-15 minutter flere gange dagligt. Du får det bedste indeklima, hvis du har samme temperatur i alle rum i din bolig. Temperaturen må ikke være lavere end 12 grader. Du kan godt natsænke temperaturen i dit soveværelse, men du bør hæve temperaturen igen, når du står op om morgenen for at undgå risiko for skimmelsvamp.
Få flere tips til at sænker dit energiforbrug og få det bedste indeklima.