Navigation Søgning

Farvel til PSO-afgiften

4. december 2016

Politikerne på Christiansborg er blevet enige om at udfase PSO-afgiften fra vores elregning. Støtten til vedvarende energi skal i stedet finansieres via finansloven. Se hvad det kommer til at betyde for dig.

Vi betaler alle PSO-afgift over vores elregning. Faktisk går knap 10 procent af vores elregning til PSO-afgiften. Og for virksomheder er procentdelen endda noget mere, da det i gennemsnit er 25 procent af virksomhedernes elregning, der går til PSO-afgiften.

En gennemsnitlig husstand vil spare omkring 1.000 kroner

I fjerde kvartal af 2016 udgør PSO-afgiften 22,1 øre/kWh på elregningen. Jo større strømforbrug man har, des mere vil man spare, når PSO-afgiften afskaffes. Finansministeriets beregninger viser, at en gennemsnitlig husstand med et forbrug på 4.000 kWh årligt vil spare omkring 1.000 kroner på deres elregning, når PSO-afgiften er udfaset i 2022.

Udfasningen af PSO-afgiften sker løbende fra 2017 frem mod 2022. 

Da PSO er en afgift, vil alle elkunder få glæde af udfasningen - også selvom man har tegnet en fastpris-aftale. 

På din regning kan du se, hvad du betaler i PSO. Det er den post, der bliver udfaset.

Regning

Hvad er PSO?

PSO står for public service obligation eller offentlige forpligtelser, og dens størrelse ændrer sig fra kvartal til kvartal. Afgiften blev oprindeligt indført i 1998 med det formål at fremme produktionen af vedvarende energi. Den har eksisteret i sin nuværende form siden 2005.

Det er elselskaberne, der opkræver afgiften via elregningen. Pengene sendes videre til Energinet.dk, der står for infrastrukturen for el og naturgas i hele landet. Energinet.dk fordeler indtægterne fra PSO til vindmøller og andre anlæg, der producerer vedvarende energi, samt til forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion.

Hovedårsagen til, at politikerne ændrer PSO-afgiften, er, at EU-Kommissionen har ønsket, at Danmark ændrer ordningen, da den også bliver pålagt udenlandske selskaber, selvom de ikke kan nyde godt af støtten til grøn omstilling i Danmark. Politikerne har derfor været nødt til at ændre afgiften.

Et andet argument for at flytte PSO-afgiften væk fra elregningen er, at afgifter i dag udgør langt størstedelen af vores elregning. På grund af lave elpriser er PSO-afgiften steget meget de senere år.

Du kan læse mere om afskaffelsen af PSO-afgiften her

Grøn omstilling

Hos Energi Fyn er vi glade for, at både virksomheder og private elkunder kan se frem til en lavere elregning, men det er i høj grad også vigtigt for os, at afskaffelsen af PSO-afgiften ikke betyder, at der slækkes på Danmarks grønne ambitioner. For os er det vigtigt, at vi alle fortsat bidrager til den grønne omstilling og et bæredygtigt energisystem. 

Hos Energi Fyn har vi blandt andet fokus på at opstille og drive vindmøller, rådgive om varmepumper samt indgå energi og klimapartnerskaber med fynske virksomheder. Og hvis man som elkunde gerne vil bakke op om den grønne omstilling, kan man tilkøbe vindstrøm fra danske vindmøller, når man køber vores forskellige elprodukter.