Navigation Søgning

Tilskud til energirenovering

11. oktober 2015

BoligJobordningen - det såkaldte håndværkerfradrag - er genindført med tilbagevirkende kraft, så den omfatter arbejde udført i hele 2015. I 2016 og 2017 vil ordningen få et mere grønt sigte, så den i højere grad understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Den nye grønne BoligJobordning kommer til at bestå af et fradrag på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværksydelser til energiforbedringer og/eller klimatilpasning. Man kan desuden få et fradrag på 6.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til serviceydelser – for eksempel rengøring, børnepasning og havearbejde. I alt kan man altså få et fradrag på 18.000 kr. pr. person pr. år. Den effektive besparelse bliver omkring en tredjedel af fradragets størrelse.

Med den nye grønne BoligJobordning bliver det muligt at fradrage lønudgifter ved en række energiforbedringer af boligen for eksempel isolering og udskiftning af tag, udskiftning af vinduer og døre, isolering af ydervægge, installation af solceller, husstandsvindmøller, jordvarme, biokedelanlæg, gasfyr, fjernvarmeunits, varmeanlæg, visse varmepumper og varmestyringsanlæg. Den nærmere afgrænsning bliver aftalt i løbet af efteråret.

Ifølge tal fra Dansk Byggeri går næsten 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug til opvarmning og brug af apparater i bygninger. Det er nødvendigt, at vi ændrer på det, hvis Danmark skal realisere målsætningen om at blive fri for fossile brændstoffer i 2050.

180.000 danske boliger har energimærke E eller dårligere, så mulighederne for at energiforbedre de danske boliger er store. Bor du i et hus bygget før 1980 med en årlig varmeregning på over 15.000 kr., er der højst sandsynligt penge at spare. Er dit hus bygget efter 1980, og er din årlige varmeregning på mere end 10.000 kr., kan der også være penge at spare.

I rigtig mange boliger vil for eksempel tætning af fuger og vinduer, hulmursisolering, isolering af lofter og montering af forsatsrammer med energiruder være effektive måder at nedsætte energiforbruget på.

Hvis du gerne vil vide, om det kan betale sig at energirenovere din bolig, kan du på BetterHomes hjemmeside BetterHome.today indtaste informationer om din bolig og få et bud på, om energirenovering er aktuelt for dig.

Husk, at du hos Energi Fyn kan søge om tilskud til energirenovering. Eneste krav er, at renoveringen nedsætter energiforbruget. Det er vigtigt, at du husker at søge om tilskud, inden arbejdet går i gang. Du må gerne indhente tilbud, men ikke indgå en aftale.

Energi Fyn udbetaler et kontant tilskud på 0,30 kr. inkl. moms for de kWh, der spares det første år efter at besparelsestiltaget er realiseret. 

Vi giver typisk tilskud til efterisolering, installation af varmepumper, nye vinduer og de fleste andre former for energirenovering, der sænker energiforbruget.

Læs mere om tilskuddet