Navigation Søgning

Udbud

Energi Fyns kommercielle indkøbsaktiviteter konkurrenceudsættes med jævne mellemrum. Selve udbudsprocessen er bestemt af en intern regulering, der forskriver minimum to skriftlige tilbud for indkøb over 200.000 DKK.

En virksomhed, der ønsker at deltage i udbud, skal kunne dokumentere og demonstrere, at den tidligere har løst lignende opgaver tilfredsstillende, og kan gøre det igen. Det gælder med andre ord om at vise sig som en troværdig og professionel samarbejdspartner, der leverer løsninger af høj kvalitet.

Udvalgte leverandører får efterfølgende tilsendt udbudsmaterialet med en detaljeret beskrivelse af de ydelser, der skal leveres. I udbudsmaterialet vil der ligeledes være angivet en tidsplan og række tildelingskriterier, ud fra hvilke kontrakten vil blive tildelt.

Aktuelle udbud/indkøb fra Energi Fyn:

Indenfor nærmeste fremtid forventes følgende områder udbudt:

    • Rammeaftaler grossistvarer mm.
    • Anskaffelse af elektronisk udbudssystem
    • Rammeaftaler på div. montageopgaver 

Som regel gennemføres udbuddene via kvalifikationssystemet Sellihca/Achilles. Læs mere om kvalifikationssystemet her.

Interesserede leverandører kan indhente nærmere oplysninger om udbuddene ved henvendelse til: indkoeb@energifyn.dk eller pr. tlf. 2168 1730 til Anette Bøgebjerg Vig.