Navigation Søgning

Udbud

Kommende udbud/tenders fra Energi Fyn:

Indenfor nærmeste fremtid forventes følgende områder udbudt:

  • Rammeaftaler på diverse montageopgaver
  • Udbud af rengøring og vedligeholdelse af grønne arealer
  • Udbud af graveydelser

Ofte gennemføres udbuddene via kvalifikationssystemet Sellihca/Achilles. Læs mere om kvalifikationssystemet her. De fleste udbud gennemføres elektronisk via udbudsportalen EU-Supply, som giver nem adgang til alle informationer og dokumenter for det enkelte udbud.

Interesserede leverandører kan indhente nærmere oplysninger om udbuddene ved henvendelse til: indkoeb@energifyn.dk eller pr. tlf. 2168 1730 til Anette Bøgebjerg Vig.

Energi Fyns kommercielle indkøbsaktiviteter konkurrenceudsættes med jævne mellemrum. Selve udbudsprocessen er bestemt af en intern regulering, der forskriver minimum to skriftlige tilbud for indkøb over 200.000 DKK.

En virksomhed, der ønsker at deltage i udbud, skal kunne dokumentere og demonstrere, at den tidligere har løst lignende opgaver tilfredsstillende, og kan gøre det igen. Det gælder med andre ord om at vise sig som en troværdig og professionel samarbejdspartner, der leverer løsninger af høj kvalitet. Af udbudsmaterialet vil - ud over de tekniske kravspecifikationer og en tidsplan mm. - fremgå de tildelingskriterier, ud fra hvilke kontrakten vil blive tildelt.