Navigation Søgning

Indkøb

Som ny leverandør vil din første kontakt typisk være til Indkøbsafdelingen, der er en strategisk supportfunktion, som har til opgave at supportere alle koncernens selskaber.

Dette vil sige, at de daglige indkøb foregår decentralt ude i de enkelte afdelinger (for eksempel projekt-, driftsafdeling eller fiberanlæg), mens indkøbsafdelingens opgave er at hjælpe projektledere og entrepriseledere med de administrative, markeds- og lovgivningsmæssige dele af indkøbene - herunder udarbejde de forskellige typer af leverandøraftaler og kontrakter.

For at gøre det let for vores medarbejdere, arbejder indkøbsafdelingen på at indgå leverandøraftaler på relevante områder. Leverandøraftaler er aftaler for et afgrænset ydelsesområde, der har været konkurrenceudsat, og som der kan handles direkte på uden yderligere indhentning af tilbud.