Navigation Søgning

Læs mere om Energi Fyn

Energi Fyn er en moderne og velkonsolideret energikoncern med fokus rettet mod Fyn. Vi er et andelsselskab - ejet af 200.000 fynske kunder. Energi Fyns historie går mere end 100 år tilbage med rødder i den stolte, danske andelstanke. Energi Fyn er fynboernes selskab.

Energi Fyns repræsentantskab udgør koncernens øverste myndighed. Repræsentantskabet består af 82 medlemmer, som er valgt blandt og af andelshaverne. Med 200.000 andelshavere i ryggen er Energi Fyn det 6. største energiselskab i Danmark.

Hos Energi Fyn er vores kerneforretning elnettet og de dertil relaterede forretningsområder. Vores fornemmeste opgave er at sikre andelshaverne lave elpriser, høj forsyningssikkerhed og god service. Energi Fyn ejer og driver elforsyningsnettet på størstedelen af Fyn og er dermed ansvarlig for elforsyningen til alle andelshavere i forsyningsområdet.

I naturlig forlængelse af elforsyningsnettet sælger vi også el til såvel private som erhverv. Èt af de produkter, vi tilbyder fynboerne, er FynskSupportEl; et produkt som medvirker til at støtte udviklingen af det fynske klub- og foreningsliv.

Energi Fyn etablerer og driver også gadebelysning i flere kommuner på Fyn, ligesom vi etablerer andre former for ude- og effektbelysning.

Gennem afregningsselskabet Administrationsservice Fyn håndterer vi årligt 390.000 kundeforhold i tæt samarbejde med de øvrige forsyningsselskaber i blandt andet Odense. Det betyder, at kunderne nemt og hurtigt kan få svar på spørgsmål om alle forsyningsarter ved blot at henvende sig ét sted.

Som energiselskab deltager vi også aktivt i udviklingen af et bæredygtigt energisystem. Det sker blandt andet via projekter om elbiler, varmepumper, solceller, energibesparelser og regulerkraft, ligesom vi også har opsat nye fjernaflæste elmålere hos alle 200.000 andelshavere. Alt sammen en udvikling til glæde for Fyn og fynboerne.

Men Energi Fyn gør mere end det. Vi udvikler Fyn gennem investeringer i fibernet, forskning og udvikling og gennem vores fonde - Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond.

Energi Fyn er medejer af fiberselskabet Waoo. Gennem Waoo kan vi tilbyde vores fynske fibernetkunder attraktive produkter og services på internet, TV og telefoni. Vi bidrager også til udviklingen af Fyn gennem samarbejdet med Syddansk Universitet, hvor fokus er på at skabe et tiltrækkende fynsk udviklingsmiljø og et grundlag for, at lovende energispareprojekter kan gøres til virkelighed. Et eksempel på et sådant projekt er udviklingen af LED-belysning til gartnerierhvervet.

Energi Fyns hovedsæde er placeret i Odense. Vi beskæftiger cirka 290 medarbejdere inden for en lang række fagområder.

Vores mange aktiviteter bygger alle på vores værdier: Ansvarlig - Engageret - Udvikling. Sammen med vores vision og mission udgør det grundlaget, som vi vil basere vores forretning, væremåde og hverdag på, og som hjælper os med at holde fokus - både internt og eksternt.

Vi udvikler Fyn

Som et fynsk andelsselskab med stolte fynske traditioner ser vi det som en naturlig del af vores forretning og daglige virke at bidrage til at udvikle Fyn - der hvor vi kan gøre en forskel.

Vi mener, at Energi Fyn som andelsselskab har en helt særlig rolle og et helt særligt ansvar i den forbindelse. Derfor gør vi en aktiv indsats på en lang række fronter for at medvirke til at udvikle Fyn og fynboerne - uanset om det handler om nye udviklingsprojekter, nye fynske arbejdspladser, eller om det handler om at støtte øens klub- og foreningsliv gennem at købe el hos Energi Fyn. Det er ikke uden grund, at Energi Fyn er fynboernes selskab.

En måde, vi medvirker til at udvikle Fyn på, er gennem vores to fonde - Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond. Siden 2005 har fondene årligt uddelt tilsammen omkring 2 mio. kr. til spændende fynske projekter inden for såvel sport, turisme og sundhed og inden for energiteknologiske udviklingsprojekter.

I tilknytning til vores fonde hører også vores sponsorindsatser rundt om på Fyn. Energi Fyns sponsorater underbygger vores vision, mission og forretningstilgang om at være fynboernes selskab. Vores samarbejder med Øens Hold, DGI Fyn og GOG understreger, at Energi Fyn vil være en del af fynboernes hverdag. Her indgår også vores samarbejde med de fynske klubber og foreninger omkring elproduktet FynskSupportEl. Energi Fyn vil gerne hjælpe det fynske klub- og foreningsliv på vej, og derfor giver vi 2 øre pr. kWh, du bruger, til den klub, du vælger at støtte. Mere end 450 fynske klubber og foreninger og et bredt udsnit af vores kunder er nu tilmeldt FynskSupportEl. Her kan du læse meget mere om vores fonde og sponsorater.

Vi medvirker også til at udvikle Fyn på mange andre områder. Ét område er vores udrulning af fibernet til fynboerne. Siden 2004 har Energi Fyn givet fynboerne mulighed for at få lynhurtigt fibernet. Udrulningen er primært sket i det fynske opland, men også i byerne er der mulighed for at få fiber og tilhørende produkter fra Waoo Senest i Odense, hvor Energi Fyn i samarbejde med Nianet skal levere fibernet til alle Odense Kommunes afdelinger, institutioner og skoler.

Også inden for forsknings- og udviklingsområdet er Energi Fyn engageret. I tæt samarbejde med Syddansk Universitet er det målet i fælleskab at skabe et tiltrækkende fynsk udviklingsmiljø og et fundament for, at lovende energispareprojekter kan gøres til virkelighed. Til det formål er Energi Invest Fyn A/S etableret, og et resultat heraf er blandt andet Fionia Lighting A/S, som med stor succes udvikler strømbesparende LED-belysning til de fynske gartnerier, herunder ikke mindst til Gartneriet PKM A/S.