Navigation Søgning

Om Energi Fyn

Energi Fyn er en dynamisk og moderne energikoncern, der beskæftiger 300 medarbejdere inden for flere forskellige fagområder: teknik, administration, økonomi, kundeservice, salg og marketing, IT og indkøb.

Kia Bendsen

Kia Bendsen

Kia Bendsen

Marketingkoordinator

Ansat hos Energi Fyn siden 2011

"I min stilling som marketingkoordinator har jeg en stor kontaktflade både internt i organisationen og eksternt. Det er min rolle at samle trådene og sikre, at alt spiller sammen, og at alle relevante afdelinger og kolleger bliver involveret og føler sig godt informeret. Det er vigtigt, at jeg har en holistisk tilgang og forståelse for at vores salgs-, marketing- og kommunikationsindsatser, som er tre afhængige størrelser, der ikke kan betragtes isoleret".

Energi Fyns marketingafdeling er afdelingen, som samler trådene på tværs af organisationen. Hver dag byder på nye opgaver og udfordringer, såvel strategisk som operationelt. Koncernen er inde i en spændende udvikling, og qua de mange forandringer, der sker i elsektoren i disse år, er opgaverne i marketing ikke blevet mindre udfordrende og omfangsrige.

"Den udvikling vi oplever nu, gør det kun mere spændende at være i marketingafdelingen. Jeg oplever at have stor indflydelse på min dagligdag og på, hvordan jeg løser mine opgaver. Det udvikler mig både personligt og fagligt. Vi oplever også travlhed, men altid på en god måde - og altid med fokus på, at sammenhold og holdånd gør en forskel i vores arbejde".

Tilbage