Navigation Søgning

Modtagere af fondsmidler i 2013

Energi Fyns to fonde er populære og spænder bredt. 213 ansøgninger blev det til i 2013, hvor spændende fynske projekter modtager støtte fra Energi Fyns Udviklingsfond og Energi Fyns Almene Fond.

Fondsmidlerne blev fordelt med 2 modtagere i Energi Fyns Udviklingsfond og 14 modtagere i Energi Fyns Almene Fond. Samlet set blev der uddelt godt og vel 1,7 mio. kr.

 

Uddeling fra Energi Fyns Udviklingsfond

Læs om modtager

Syddansk Universitet, Institut for Teknologi og Innovation

Syddansk Universitet, Institut for Teknologi og Innovation, modtog 295.920 kr. til et forskningsprojekt om farvestofsolceller. Denne type solceller forventes i kraft af pris og fleksibilitet at blive et fremtidigt alternativ til siliciumbaserede solceller.

Repræsenteret ved lektor Søren Hassing.

Læs om modtager

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, modtog 262.000 kr. til et projekt om fem træningsrobotter, der baseret på snoretræk kan anvendes til effektiv, individuelt tilpasset træning og genoptræning i eget hjem.

Repræsenteret ved Jørgen Maagaard og Jesper Heltzen.

 

 

 

Uddeling fra Energi Fyns Almene Fond

Læs om modtager

Marstal Søfartsmuseum

Marstal Søfartsmuseum på Ærø modtog 70.000 kr. til et projekt på Marstal Havn, hvor der opføres en barkegryde a la den type, fiskerne før i tiden anvendte til at barke - imprægnere - garn og sejl i. Det er hensigten, at barkegryden etableres som grillsted samtidig med, at der skal etableres borde og bænke til de mange besøgende.

Repræsenteret ved Erik Kromann. 

Læs om modtager

Foreningen Odense 1940-45 og Historiecenter Beldringe

Foreningen Odense 1940-45 og Historiecenter Beldringe (nu Besættelsesmuseum Fyn) modtog 75.000 kr. til hjælp til oprettelsen af et museum ved Odense Lufthavn. Museet skal formidle besættelsens historie på Fyn samt tilblivelsen af Beldringe Flyveplads - det nuværende Odense Lufthavn.

Repræsenteret ved Andreas Skov, Jens Peter Sørvin og Ann Ammons. 

Læs om modtager

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart modtog 150.000 kr. til hjælp til etablering af en ny, bæredygtig og energirigtig velkomst- og facilitetsbygning på Skarø Havn.

Repræsenteret ved Kristian Toftlund. 

Læs om modtager

Fruens Bøge Tennisklub og Dalum Idrætsring

Fruens Bøge Tennisklub og Dalum Idrætsring modtog 150.000 kr. til et projekt, som skal skabe et unikt udendørs aktivitetsområde - Sportscentrum Dalum - der skal fungere som en forsamlingspark for børn, unge, voksne og ældre i området, der bl.a. vil indeholde et fysisk træningsområde, som vil være åbent og frit tilgængeligt for alle interesserede.

Repræsenteret ved Morten Henriksen.

Læs om modtager

Carl Nielsen-skolen i Nr. Lyndelse

Carl Nielsen-skolen i Nr. Lyndelse modtog 125.000 kr. til køb af lydanlæg og projektor som led i moderniseringen af Carl Nielsen salen frem mod 150-års jubilæet for komponistens fødsel i 2015. Salen bruges dagligt af bl.a. skolens mange elever og af lokalsamfundets foreninger.

Repræsenteret ved John Jakobsen.

Læs om modtager

Kirkens Korshær i Odense

Kirkens Korshær i Odense modtog 40.000 kr. til køb af køkkeninventar til Kirkens Korshærs varmestuekøkken, hvor man tilbyder et godt måltid mad til socialt udsatte og muligheden for et fristed.

Repræsenteret ved Frank Nielsen.

Læs om modtager

Historisk Samfund for Fyn

Historisk Samfund for Fyn modtog 77.000 kr. til et projekt, der skal digitalisere kulturarven i form af artikler fra 95 års Fynske Årbøger og formidling af fynsk historie på Historisk Atlas. Materialet bliver tilgængeligt for offentligheden på Historisk Samfund for Fyn og på Historisk Atlas' hjemmesider.

Repræsenteret ved Lars Bisgaard.

Læs om modtager

Fjelsted/Harndrup Pensionist- og Efterlønsforening

Fjelsted/Harndrup Pensionist- og Efterlønsforening modtog 3.300 kr. til indkøb af trådløst instrumentsæt, hovedmikrofon samt mikrofon- og højtalerstativ til brug ved foreningens mange arrangementer.

Repræsenteret ved Mogens Nielsen.

Læs om modtager

Odense bunkermuseum

Odense Bunkermuseum modtog 25.000 kr. til etablering af belysning i bunkeren, der samtidig er ved at blive indrettet til museum, og som snart kan åbne dørene for offentligheden og dermed vise et stykke Danmarkshistorie under Den Kolde Krig.

repræsenteret ved Camilla Freisleben.

Læs om modtager

Solar Boat Fyn

Solar Boat Fyn modtog 100.000 kr. til et udviklingsprojekt, som skal skabe rammerne for en unik miljø- og naturoplevelse ved sejlads på Odense Å, Odense Kanal og Odense Fjord. Fremdriften af elektriske fartøjer vil ske ved at benytte ny viden og teknologier inden for solen som energikilde.

Repræsenteret ved Martin Smed og Claus Michelsen.

Læs om modtager

Ore Sogns Lokalråd

Ore Sogns Lokalråd ved Bogense modtog 38.750 kr. til støtte til projektet "To naturmødesteder - i skoven og på vandet", der gennem etablering af shelterområde i skov og en badeplatform ved en nærliggende strand skal forbedre mulighederne for at være aktive i og med naturen.

Repræsenteret ved Lars Greve, Peter Aagaard og Søren Andkjær.

Læs om modtager

Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise modtog 30.000 kr. til gennemførelsen af et pilotprojekt på to fynske gymnasier, hvor eleverne skal anvende science-fagene til at arbejde med alle processerne fra virksomhedsidé over produktudvikling til etablering af virksomhed.

Repræsenteret ved Anders Rasmussen.

Læs om modtager

Studenterhus Odense

Studenterhus Odense modtog 150.000 kr. til indretning af lys og lyd i nyt studenterhus i Odense ved Amfipladsen i det nuværende Musikbibliotek. Studenterhuset skal være et samlingspunkt for de godt 30.000 studerende i Odense.

Repræsenteret ved Anja Følleslev og Ida Tanita Sørensen.

Læs om modtager

Fåborg Orienteringsklub

Faaborg Orienteringsklub modtog 50.000 kr. til et projekt om at bringe orienteringssporten ind på skolerne i Ringe og Ryslinge, således sporten kan tilbydes som en disciplin i undervisningen. Det skal ske ved at opsætte faste poster i Ringe og Ryslinge samt imellem de to byer.

Repræsenteret ved Ole Gjøtterup og Erik Damgaard.