Navigation Søgning

Fondsmodtagere 2016

Den 28. april 2016 fandt den officielle uddeling af fondsmidler sted ved et arrangement hos Energi Fyn. Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond modtog i alt 490 ansøgninger.

Fondsmidlerne blev fordelt med 4 modtagere i Energi Fyns Udviklingsfond og 22 modtagere i Energi Fyns Almene Fond. Samlet set blev der uddelt mere end 2,2 million kroner.

Uddeling fra Energi Fyns Udviklingsfond

Læs om modtageren

K&K Innovation

Fondsmodtager K & K InnovationK&K Innovation modtog 101.000 kr. til et innovativt iværksætterprojekt med det formål at skabe en ny generation af bluetooth low energy Beacons, som skal bruges til at skabe fremtidens løsninger inden for indendørs vejvisning. Ideen opstod i forbindelse med udviklingen af en smart-phone applikation til Odense Universitetshospital, der skulle fortælle patienter, hvornår og hvor de skulle møde på sygehuset. Imidlertid opstod der også et behov for at finde rundt inden for på sygehuset.
Læs om modtageren

Syddansk Universitet

Fondsmodtager 2016 Syddansk UniversitetSyddansk Universitet modtog 255.000 kr. til et spændende projekt vedrørende udvikling af en robot til brug på sygehuse i forbindelse med forskellige rutineundersøgelser som for eksempel ultralydsscanning.

Læs om modtageren

Sensohive Technologies

Fondsmodtager 2016 Sensohive TechnologiesSensohive Technologies modtog 158.000 kr. til udvikling af ny type solcelledrevet sensor til måling af jordfugtighed og temperatur, lysintensitet og bladtemperatur i gartnerier
Læs om modtageren

Cool4Sea

Fondsmodtager 2016 Cool 4 SeaCool4Sea modtog 215.000 kr. til delfinansiering af implementering af køleteknologi hos Cool4Seas første test-kunde.

 

 

Uddeling fra Energi Fyns Almene Fond

Læs om modtageren

Krisecenter Odense

Krisecenter Odense modtog 40.000 kr. til indkøb af tre cykler, cykelhjelme, cykellygter og cykelstole til krisecentrets beboere.
Læs om modtageren

Broby Fritidscenter

Fondsmodtager 2016 Broby FritidscenterBroby Fritidscenter modtog 150.000 kr. til bidrag til et nyt og anderledes idrætsanlæg, som unge, ældre og handicappede fra området kan bruge til udendørs aktiviteter året rundt - med alt fra hockeybaner til fodboldbaner og meget andet. 

Læs om modtageren

Sigurd Buch Kristensen

Sigurd Buch Kristensen modtog 30.000 kr. til restaurering af damjollen "Svalen", så den får samme autentiske stand og udseende som ved sin indregistrering som fiskerfartøj ved Marstal Toldkammer i 1924.

Læs om modtageren

SPIS! Odense Food Festival

Fondsmodtager 2016 SPIS Odense Food FestivalSPIS! Odense Food Festival modtog 50.000 kr. til hjælp til afviklingen af årets SPIS! festival i Odense i uge 37. En festival, som sætter fokus på det gode liv og samværet omkring nydelse, smag, maddannelse og kvalitet - alt sammen med Odense og Fyn som omdrejningspunkt.

Læs om modtageren

Skallebølle Beboerforening

Fondsmodtager 2016 Skallebølle BeboerforeningSkallebølle Beboerforening modtog 25.000 kr. til projektet "Den Grønne Oase" - nærmere bestemt til oprensning af sø og fjernelse af materialer. Projektet "Den Grønne Oase" arbejder for at sikre den smukke natur i området og gøre det til et grønt og rekreativt område for borgerne.
Læs om modtageren

Niels Juel Søspejdere

Fondsmodtager Niels Juel SøspejdereNiels Juel Søspejdere i Svendborg modtog 83.955 kr. til køb af en jolle og en mast som led i etableringen af en bådpulje til udvikling af aktiviteter til søs.

Læs om modtageren

Bøssehage Bro & Bådelaug

Bøssehage Bro & Bådelaug modtog 15.000 kr. til genetablering af en bådebro, som oprindeligt blev bygget af overskudsmateriale fra Ærøskøbing Værft fra 1938 til 1982 og udført af frivillige fritidsfiskere, der ønskede en landingsplads til garn og grej.

Læs om modtageren

Fjellerup Beboerforening

Fondsmodtager 2016 Fjellerup BeboerforeningFjellerup Beboerforening modtog 37.190 kr. til forbedring af byens "fartelefants" funktion. I 2000 blev fartelefanten - som er døbt Lovlise - opsat i Fjellerup med det formål at sænke trafikkens hastighed og samtidig give trafikanterne et smil på læben. Når man passerer fartelefanten med en hastighed på under 50 km/t vinker den med snablen.

Læs om modtageren

Bogense Medborgerhus

Fondsmodtager 2016 Bogense MedborgerhusBogense Medborgerhus modtog 15.000 kr. til indkøb af en hjertestarter til huset.

Læs om modtageren

Bogøvejens Beboerforening

Fondsmodtager Bøgøvejens BeboerforeningBogøvejens Beboerforening modtog 91.400 kr. til renovering af en historisk stensætning, til anlæg af en ny stenbelægning i forbindelse med denne stensætning samt til genoptegning af tekst på mindeplader tilhørende to mindestøtter, der blev rejst til minde om de store inddæmningsarbejder i 1818 af Elias B. Møller. Rigtig mange kommer forbi mindehøjene og de to mindestøtter på Bogø på deres cykeltur ad Margueritruten, hvor pladsen omkring mindehøjene naturligt lægger op til en pause.

Læs om modtageren

Tusindårslegeparken

Fondsmodtager 2016 TusindårslegeparkenTusindårslegeparken i Nørre Aaby modtog 55.000 kr. til etablering af kunstgræs i en del af parken, således aktivitetsmulighederne i området vil øges. Tusindårslegeskoven blev indviet i 2012 og anvendes hver dag af en lang række borgere - fra ældrecentret, til børnehaver, efterskoler og mange andre.

Læs om modtageren

Brenderup Klodelaug

Fondsmodtager 2016 Brenderup KlodelaugBrenderup Klodelaug modtog 40.000 kr. til støtte til en genrejsning af byens vartegn - Brenderupkloden - i en ny, flot udgave efter stormen Bodil i 2013 fik blæst det 25 år gamle vartegn i stumper og stykker. Den nye klode er udtænkt og tegnet af uromager Ole Flensted.

Læs om modtageren

Odense Domkirke

Fondsmodtager 2016 Odense DomkirkeOdense Domkirke modtog 172.500 kr. til realiseringen af projektet "Kend din Domkirke" i samarbejde med Historiens Hus i Odense. Med projektet ønskes en tilbundsgående formidling af Domkirken, dens historie og indhold til gavn for byens borgere, turister og de 150.000, som årligt kommer i kirken.

Læs om modtageren

Sanderum Boldklub

Fondsmodtager Sanderum BoldklubSanderum Boldklub modtog 168.500 kr. til udskiftning af boldklubbens eksisterende lysanlæg til et nyt LED-lys som led i etableringen af en kunstgræsbane.

Læs om modtageren

Soroptimisterne Bogense-Nordfyn

Fondsmodtager 2016 Soroptimisterne Bogense NordfynSoroptimisterne Bogense-Nordfyn modtog 50.000 kr. til bidrag til afholdelse af kunstmessen - Eventyrlig kunst - hvor kunstnere udstiller inden for forskellige kunstarter, der er events med musikalske indslag, børneaktiviteter og meget andet.

Læs om modtageren

Odense Bys Museer

Fondsmodtager 2016 Odense Bys MuseerOdense Bys Museer modtog 75.000 kr. til den permanente udstilling "Byens Liv" på bymuseet Møntergården i Odense til installering af en ny glasdør til Møntergaarden, således synligheden og tilgængeligheden til udstillingen bliver bedre.

Læs om modtageren

Koldkrigsmuseum Langelandsfort

Fondsmodtager Koldkrigsmuseum LangelandsfortKoldkrigsmuseum Langelandsfort modtog 50.000 kr. til hjælp til etablering af et madpakkehus ved museet. Madpakkehuset indgår som sidste led i en samlet udvidelse af de populære Børnedage på Langelandsfortet.

Læs om modtageren

Arbejdsudvalget for Reformationsfejringen i 2017

Fondsmodtager 2016 Arbejdsudvalget for reformationsfejring i 2017Arbejdsudvalget for Reformationsfejringen i 2017 modtog 90.000 kr. til støtte til en udstilling om de fynske præstegårde i forbindelse med Reformationsjubilæet i 2017. Der bliver tale om en udstilling som vil vise, hvordan reformationen har været med til at definere udviklingen af vores moderne vedfærdssamfund, og hvordan de fynske præstegårde har haft betydning for udviklingen af vores lokale kultur-identitet. Udstillingen etableres i Tommerup Præstegård i Den Fynske Landsby, men gøres flytbar, så den senere kan turnere rundt om på Fyn.

Læs om modtageren

Nyborg Slot

Fondsmodtager Nyborg SlotNyborg Slot modtog 150.000 kr. til støtte til udarbejdelsen og udgivelsen af en publikation, der beskriver historien om Sto-rebæltsfærgen M/F Broen, som gennem mange år har haft stor betydning i og for Nyborg og Fyn. Færgen er den sidste gamle Storebæltsfærge i Danmark og den eneste bevarede færge, som har sejlet fra inderhavnen og Kongens Skibsbro i Nyborg.

Læs om modtageren

Ollerup Friskole

Fondsmodtager Ollerup FriskoleOllerup Friskole ved Svendborg modtog 20.000 kr. til støtte til udgivelsen af en jubilæumsbog som led i skolens 150 års jubilæum i 2017. Ollerup Friskole er med sine snart 150 år en af landets ældste friskoler. Bogen skal i ord og toner - gennem artikler, tegneserie og skolesange - dokumentere, at friskoletanken og Ollerup Friskole lever og har det godt samtidig med, at der bliver tale om en professionelt gennemarbejdet og flot redigeret jubilæumsbog.

Læs om modtageren

Seniorhuset Mødestedet

Fondsmodtager 2016 Seniorhuset MØDESTEDETSeniorhuset Mødestedet i Søndersø modtog 32.926 kr. til indkøb af en glasovn til porcelænsmaling med tilbehør i forbindelse med mødestedets flytning til nyrenoverede og -indrettede lokaler i Søndersø.

Læs om modtageren

Jernbanebo

Fondsmodtager 2016 Jernbanebo Nyborg KommuneJernbanebo modtog 50.000 kr. til støtte til udsmykning af fællesrum i det nyetablerede rehabiliteringscenter Jernbanebo i Nyborg.