Navigation Søgning

Fondsmodtagere 2015

Den 28. april 2015 fandt den officielle uddeling af fondsmidler sted ved et arrangement hos Energi Fyn. Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond modtog i alt 319 ansøgninger i 2015.

Fondsmidlerne blev fordelt med 4 modtagere i Energi Fyns Udviklingsfond og 16 modtagere i Energi Fyns Almene Fond. Samlet set blev der uddelt knap 1,7 mio. kr.

Uddeling fra Energi Fyns Udviklingsfond

Læs om modtager

Cool4Sea

Cool4Sea modtog 200.000 kr. til en delfinansiering af et projekt, hvor genanvendelse af varmeenergi til et kølesystem til opholdsrum på skibe skal udvikles.
Læs om modtager

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet, Faculty of Engineering modtog 241.500 kr. til forsøg med at øge energieffektiviteten i offentlige rum og bygninger ved opsætning af sensorer til måling af forbrugsmønstre, der kan genkendes og på den måde bidrage til en reduktion af energiforbruget.
Læs om modtager

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole modtog 95.000 kr. til indkøb af udstyr til en industrirobot til brug ved undervisning af elever på elektrikeruddannelsen. Med industrirobotten kan elever og kursister afprøve deres simulerede programmer.
Læs om modtager

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet modtog 150.000 kr. til udvikling af en drone til inspektion af hegn langs lufthavne. Udviklingen og projektet sker i samarbejde med Hans Christian Andersen Airport, der ønsker at være det førende europæiske testcenter for anvendelse af ubemandede luftfartøjer.

 

 

Uddeling fra Energi Fyns Almene Fond

Læs om modtager

Børnehuset Himmelrummet

Børnehuset Himmelrummet modtog 20.000 kr. til hjælp til et nyt gavlmaleri på institutionens bygning. Det skal være et gavlmaleri, som beretter om, at i Børnehuset Himmelrummet er børn, leg og glæde i fokus.
Læs om modtager

H. C. Andersen Paraden

H.C. Andersen Paraden modtog 40.000 kr. til en videreudvikling af Odenses nye turistattraktion EVENTYR PÅ ÅEN, som er blevet til i et samarbejde mellem H.C. Andersen Paraden og Odense Aafart. Midlerne skal gå til nye kostumer til børneskuespillerne langs åen, nye rekvisitter, aflåselige skabe til kostumeopbevaring skjult på locations langs ruten, og så skal hele lydsiden på båden indtales på kinesisk.
Læs om modtager

Frørup Lokalråd

Frørup Lokalråd modtog 25.000 kr. til hjælp til udvikling af en prototype af affaldsstander med handsker og poser. Affaldsstanderen testes i samarbejde med Nyborg Kommune, og skal placeres på 3 strande og i en skov inden for kommunen.
Læs om modtager

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup modtog 30.000 kr. til at afholde en musik- og kulturfestival på Brangstrupskolen ved Ringe. CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup er et center, hvor unge med forskellige problemstillinger og vanskeligheder kan tage deres 3-årige ungdomsuddannelse, som finder sted i et særligt forløb.
Læs om modtager

Helios Teatrets Biografforening

Helios Teatrets Biografforening modtog 250.000 kr. til etablering af en ny Sal-2 til biograf og auditorium for medieundervisning - nærmere bestemt til indkøb af inventar og udstyr. Projekt er et led i Faaborg-Midtfyn Kommunes omfattende renovering og ombygning af Helios Teatret i Faaborg i 2015.
Læs om modtager

Seniorhus Odense

Seniorhus Odense modtog 75.000 kr. til indkøb af scenelys til bofællesskabets multifunktionelle hal, der kan bruges til udstillinger, møder, konferencer, koncerter, teater, revy og meget andet. Seniorhus Odense er en forening, hvis overordnede formål er at medvirke til, at seniorer har mulighed for et aktivt og indholdsrigt seniorliv.
Læs om modtager

Egebjerg Lokalhistoriske Forening

Egebjerg Lokalhistoriske Forening modtog 10.000 kr. til opgradering af foreningens IT-udstyr. Tidligere kunne arkivalierne opbevares i syrefri kuverter og kasser. Det skal de fortsat, men de skal også opbevares digitalt. Fondsmidlerne går således til bedre udstyr til digitalisering af de forskellige arkivalier, som arkivet er i besiddelse af.
Læs om modtager

Tørresø Bylaug

Tørresø Bylaug modtog 20.000 kr. til etableringen af projektet "Vores Grønne Forsamlingshus" i Otterup - helt præcis til indkøb af beplantninger, frugttræer, græsfrø og nøddehegn. Projektet skal medvirke til at forbedre landsbymiljøet og gøre det mere attraktivt at bosætte sig i området.
Læs om modtager

Refsvindinge Forsamlingshus

Refsvindinge Forsamlingshus modtager 71.188 kr. til indkøb af lyd- og lysanlæg til forsamlingshusets scene. Refsvindinge Forsamlingshus er efter mange års renovering nu ved at være færdig og klar til at tage imod lokale og gæster fra det omliggende opland.
Læs om modtager

Aasum Idrætsforening

Aasum Idrætsforening modtog 61.463 kr. til etablering af et nyt lysanlæg omkring en ny Mini Multibane på Aasum Sportsplads. Mini Multibanen skal være stedet, hvor de lokale unge mødes og udfolder sig med forskellige former for boldspil.
Læs om modtager

Gammel Munkebo Miniby

Gammel Munkebo Miniby modtager 50.000 kr. til indhegning af arealet på Munkebo Bakke ved Bakkegården, hvor Minibyen fremover skal have til huse. Flytningen af Minibyen finder sted som følge af pladsmangel. Det er håbet, at det nye område kan stå klar, så husene kan flyttes til efteråret.
Læs om modtager

Egebjerg Møllelaug

Egebjerg Møllelaug modtog 45.000 kr. til restaurering af indgangspartiet vognporten. Fondsmidler benyttes til etablering af glas i den bagerste port og til bygning af en ny adgangsport. Under ombygningen af møllen er glas blevet brugt som gennemgående materiale - derfor vil også glas i vognporten falde godt i tråd med resten af bygningen.
Læs om modtager

TV2/Fyn

TV2/Fyn modtog 125.000 kr. til hjælp til tv-formidlingen af "det fynske kulturår 2015" - nærmere bestemt til støtte til tv-produktion af udvalgte højdepunkter fra eksempelvis Carl Nielsens 150 års fejring, Odense Film Festivals 40. udgave og H.C. Andersen Festival.
Læs om modtager

Helnæs Borgerhus

Helnæs Borgerhus modtog 62.500 kr. til opgradering af medborgerhuset på Helnæs til et nyt moderne og tidssvarende samlingssted og til forbedring af husets økonomi gennem energibesparende tiltag. For et lille samfund som Helnæs er det vigtigt, at helheden - herunder borgerhuset - signalerer et levende, mangfoldigt lokalsamfund med sammenhold, attraktive bygninger og dejlige omgivelser.
Læs om modtager

Dreslette Forsamlingshus

Dreslette Forsamlingshus modtog 35.345 kr. udskiftning af udsugning til lavenergiventilator og installering af fast lærred i huset til projektor.
Læs om modtager

Beboere i Bøjestræde i Faaborg

Beboere i Bøjestræde i Faaborg modtog 65.000 kr. til en ændring af gadebelysningen i Bøjestræde i Faaborg. De nye belysningskilder og standere skal matche gadens udseende og lede tankerne tilbage til et ægte købstadsmiljø i gamle dage. Bøjestræde er en helt unik gade i det sydfynske område - en af de få gader, hvor man stadig kan se huse, som er opført helt tilbage i 1760.