Navigation Søgning

Se hvem der modtog fondsmidler i 2014

Den 30. april 2014 fandt den officielle uddeling af fondsmidler sted ved et arrangement hos Energi Fyn. Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond modtog i alt 238 ansøgninger i 2014.

Fondsmidlerne blev fordelt med 3 modtagere i Energi Fyns Udviklingsfond og 13 modtagere i Energi Fyns Almene Fond. Samlet set blev der uddelt knap 1,8 mio. kr.

Uddeling fra Energi Fyns Udviklingsfond

Læs om modtager

Århus Universitets afdeling i Årslev

Aarhus Universitets afdeling i Årslev modtog 229.020 kr. til undersøgelse af udvalgte plantearter og deres tilpasning til forskellige lyskvaliteter og -niveauer med udgangspunkt i LED-belysning.

Læs om modtager

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole modtog 30.450 kr. til opbygning af en IT-læringsportal, der kan bruges i undervisningen af elektrikere i el-sikkerhed.

Læs om modtager

Teknisk Fakultet på Syddansk Universitet

Teknisk Fakultet på Syddansk Universitet modtog 419.580 kr. til forskning i og opførelse af en Ridge Wind Turbine, der er en horisontalmonteret vindmølle på taget af en bygning.

 

 

 

Uddeling fra Energi Fyns Almene Fond

Læs om modtager

Brandts

Brandts i Odense modtog 350.000 kr. til etablering af en ny belysning af kunstsamlingen, der bl.a. består af godt 6.000 værker af danske kunstnere fra 1750 til i dag.

Læs om modtager

Fletværket

Fletværket modtog 30.000 kr. til gennemførelsen af en skulpturudstilling under navnet "Green Art" - koncentreret i Farvergården i Odense.

Læs om modtager

Foreningen Odense Blomsterfestival

Foreningen Odense Blomsterfestival modtog 50.000 kr. til hjælp til etableringen af et delprojekt under festivalen med fokus på de fynske herregårde, slotte, seværdige bygninger og den fynske natur.

Læs om modtager

Haver til Maver

Haver til Maver i Odense modtog 22.500 kr. til opgradering af elinstallationer og etablering af udendørs belysning i Skolehaven Falen i Odense, hvor projektet der sætter naturen på skoleskemaet drives fra.

Læs om modtager

Samtalegrupper for unge

Samtalegrupper for unge modtog 50.000 kr. til et udviklingsprojekt kaldet "Kreativt Frirum". Det er et tilbud til ensomme, indadvendte unge i alderen 16-25 år, som har lyst til på en kreativ måde at arbejde med sig selv.

Læs om modtager

OKS

OKS modtog 100.000 kr. til hjælp til etableringen af aktivitetsområdet SPARK, som er en forkortelse af Sport og Park, og som vil indeholde trænings- og legefaciliteter for alle.

Læs om modtager

Medicinhaverne

Medicinhaverne i Tranekær modtog 70.000 kr. til anlæggelse af stisystem og plantebede i "Haven for neuro- og bevægeapparatet", der bliver den 4. af i alt 6 tematiske haver.

Læs om modtager

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn modtog 50.000 kr. til hjælp til indkøb af en handicapvenlig stålrampe som led i etableringen af et offentligt badeanlæg.

Læs om modtager

MG&BK Gymnastik

MG&BK Gymnastik modtog 35.000 kr. til hjælp til etablering af en parkour park med det formål at give børnene i Middelfart mulighed for at dyrke denne bevægelsesstil.

Læs om modtager

Kerteminde Boldklub

Kerteminde Boldklub modtog 27.550 kr. til hjælp til opførelse af multibane og agilitybane ved Kerteminde Boldklubs klubhus.

Læs om modtager

Ringe Svømmeklub

Ringe Svømmeklub modtog 100.000 kr. til udsmykning af et nyetableret, multifunktionelt svømmetorv i Midtfyns Fritidscenter.

Læs om modtager

Natteravnene

Natteravnene i Odense modtog 35.000 kr. til i samarbejde med Odense Kommunes Skolevæsen at etablere en konkurrence for 8. og 9. klasserne, hvor de sætter fokus på de unges adfærd i nattelivet.

Læs om modtager

Foreningen til forskønnelse af Brobyværk

Foreningen til forskønnelse af Brobyværk modtog 175.000 kr. til hjælp til et belysningsprojekt i Brobyværk/Sønder Broby, der bl.a. med en særlig gadebelysning skal fremhæve de kulturhistoriske værdier.