Navigation Søgning

Kundecenter K Solceller

Solceller

Se hvad du skal være opmærksom på, hvis du har solceller. Energi Fyn hverken sælger eller reparerer solcelleanlæg.

 

Få yderligere information om solceller her

Læs mere

Hvordan afregnes jeg?

Der findes to måder, hvorpå solcelleanlæg bliver afregnet: Den 'gamle' nettoafregning (solceller gruppe 6) og den 'nye' nettoafregning (solceller gruppe 4).

Om du afregnes i henhold til den 'gamle' eller 'nye' afregningsordning, afhænger af, hvornår du har indgået aftale om køb af dit solcelleanlæg, anmeldt det til Energi Fyn og efterfølgende idriftsat det.

Er du i tvivl om, hvilken afregningsordning du afregnes efter, så kan du finde svaret ved at tjekke, hvornår dit solcelleanlæg er anmeldt og sat i drift. Afregningsordningen følger nemlig huset og ikke beboerne, så hvis anlægget er anmeldt til Energinet.dk senest den 19. december 2012, afregnes du i henhold til de 'gamle' afregningsregler. Er dit anlæg anmeldt efter den 19. december, så afregnes du i henhold til de 'nye' afregningsregler.

Når vi har modtaget din tilmelding, opretter vi dit solcelleanlæg i stamregisteret hos Energinet.dk. Efter oprettelsen i stamregisteret vil du i løbet af et par uger modtage et brev fra Energinet.dk med kode til NemId. Derefter skal du på Energinet.dk's hjemmeside, registrere dig som nettoafregnet.

Registrer dig som nettoafregnet her.

Læs mere

Den 'gamle' afregningsordning (gruppe 6)

Den gamle nettoafregningsordning gælder alle, som har indgået en bindende aftale om køb af et solcelleanlæg senest den 19. november 2012, anmeldt det til Energi Fyn senest den 19. december 2012 og sat i drift senest den 31. december 2013. 

Afregningsordningen indebærer, at du afregnes for forskellen mellem forbrug og produktion opgjort på årsbasis. Dette giver dig mulighed for at spare din overskudsproduktion op. I dagtimerne, hvor dit anlæg producerer mere el, sælger du din overskudsproduktion til nettet og køber tilbage fra nettet i de mørke timer. 

Fra den 1. april 2016 bliver du opkrævet transportbetaling fra dit lokale netselskab for dit reelle forbrug. Det vil sige, at din produktion ikke er fratrukket (- også kaldet brutto forbruget).

Hvis det viser sig ved årsopgørelsen, at produktionen fra dit solcelleanlæg overstiger årsforbruget, afregnes forskellen til en pris på 60 øre pr. kWh i de første 10 år. Derefter er prisen 40 øre pr. kWh. De første 10 år får du altså 60 øre pr. kWh for det, du har produceret for meget. Derefter 40 øre pr. kWh. Den gamle nettoafregningsordning afregnes af Energinet.dk.


Læs mere

Den 'nye' afregningsordning (gruppe 2 og 4)

Den 'nye' afregningsordning gælder alle, der har anmeldt deres solcelleanlæg efter den 19. december 2012 og frem til og med den 10. juni 2013. Fra den 11. juni har partierne bag energiforliget foretaget en justering i den 'nye' afregningsordning og fastsat et loft på 20 MW solceller om året, således at det kun er boliger, der får adgang til den forhøjede støtte. 
Læs mere

Hvordan beregnes mit acontoforbrug?

Hvis du afregnes efter gruppe 6, tager vi udgangspunkt i dit reelle salg til nettet og dit forbrug fra det forrige år. I transportbetalingen til dit lokale netselskab tager vi udgangspunkt i dit reelle forbrug fra det forrige år. 

Dit årlige acontobeløb fordeles på fire kvartalsvise regninger.

Hvis du afregnes efter gruppe 4, beregnes dit aconto forbrug ud fra sidste års forbrug og fordeles på fire kvartalsvise regninger.

Læs mere

Hvordan følger jeg mit forbrug?

Du kan følge dit forbrug på www.mit.energifyn.dk og på vores app

Læs mere

Hvor kan jeg se min produktion?

Du kan se din produktion ved at logge på DataHub, der er et centralt og uafhængigt IT-system, som ejes og drives af Energinet.dk. 

Første gang du logger ind, skal du bruge NemID. Herefter logger du ind med dit målepunkt ID/aftagernummer og din webadgangskode, som du finder på din elregning. 

Har du spørgsmål vedrørende din produktion, bedes du kontakte Energinet.dk - VE administration på telefon 70 21 50 74.
Læs mere

Giver Energi Fyn tilskud til solceller?

Du kan læse mere om, hvad Energi Fyn giver tilskud til her.

Læs mere

Skal jeg stadig betale abonnement?

Ja, du skal betale abonnement, som du altid har gjort.

Du skal betale abonnement til Energi Fyn Handel A/S samt det normale abonnement til dit lokale netselskab. Fra den 1. april 2016 har Energitilsynet desuden pålagt netselskaberne at opkræve rådighedsbetaling. Det betyder, at du siden den 1. april 2016 er blevet opkrævet et nyt abonnement dækkende 'rådighedsbetaling'. Rådighedsbetalingen dækker, at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. For solceller under gruppe 6 (årsafregnet) betyder det en fast årlig betaling på 81,25 kr. inkl. moms. 

På din regning vil derfor stå to abonnementsopkrævninger til dit lokale netselskab. Begge abonnementer viderefakturerer vi til dit lokale netselskab.

Læs mere

Hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg vil skifte elleverandør?

Er du solcellekunde, og overvejer du at skifte elleverandør eller elprodukt, skal du være opmærksom på, at dit forbrug og produktion opgøres, når du skifter. Hvis din overproduktion ved opgørelsestidspunktet er større end dit forbrug, kan det have en økonomisk betydning for dig på den gamle nettoafregningsordning. Under normale omstændigheder ville du kunne bruge af din overproduktion resten af året, men på grund af opgørelsen i forbindelse med din nye aftale, får du betaling for din overskudsproduktion med 60 øre pr. kWh fra Energinet.dk. På den måde får du ikke optimal udnyttelse af din overskudsproduktion. Dette vil som regel være gældende, hvis du skifter elleverandør eller elprodukt på et tidspunkt, hvor du har en stor overproduktion lagret på nettet.

Læs mere

Jeg flytter ind i et hus med solceller, hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis du flytter ind i et hus med et solcelleanlæg, skal du huske at melde flytning til os her samt udfylde Energinet.dk's ejerskifteblanket. Læs mere på www.energinet.dk.

Du kan se, hvad du skal være opmærksom på i forhold til solceller i forbindelse med et ejerskifte på www.energinet.dk.

Er du i tvivl om, hvilken afregningsordning du afregnes efter, så kan du finde svaret ved at tjekke, hvornår dit solcelleanlæg er anmeldt og sat i drift. Afregningsordningen følger nemlig huset og ikke beboerne, så hvis anlægget er anmeldt til Energinet.dk senest den 19. december 2012, afregnes du i henhold til de 'gamle' afregningsregler. Er dit anlæg anmeldt efter den 19. december, så afregnes du i henhold til de 'nye' afregningsregler.

Læs mere

Hvordan bliver jeg tilsluttet Energi Fyns net?

Når du skal have tilsluttet dit solcelleanlæg, skal du sikre dig, at tilslutningen sker i overensstemmelse med Energi Fyns tilslutningsbestemmelser. Dit solcelleanlæg skal sluttes til Energi Fyns elnet af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med Energinet.dks retningslinjer.Før anlægget tilsluttes elnettet, vil elinstallatøren ligeledes fremsende alle tekniske oplysninger om anlægget til Energi Fyn. Når vi har modtaget elinstallatørens tilmelding, samt oplysninger om anlægsdata (Mikro VE-Bilag), udskifter Energi Fyn elmåleren til en "to-vejsmåler", der kan måle både køb og salg af el. Elmåleren sender data til Energi Fyn, hvorefter forbrugsdata kan ses på internettet og på smartphones.

 

Læs mere

Tager mit solcelleanlæg skade ved strømafbrydelse?

Nej, dit solcelleanlæg tager ikke skade af en strømafbrydelse. Din inverter* skal være udformet således, at den slukker, så snart den registrerer, at elnettet ikke længere er i drift.

(*Inverteren omdanner den jævnstrøm, som solcelleanlægget producerer til vekselstrøm)