Navigation Søgning

LED-belysning på Odins Bro

1. juni 2014 åbnede Odins Bro over Odense Kanal. Energi Fyn har etableret belysningen på broen og på strækningen fra Havnegade til Otterupvej.

Energi Fyn har etableret belysningen på Odins Bro. Broen er en dobbelt svingbro, hvor de to brosektioner drejes til side, når skibe skal passere.

Lyset på broen er LED-lys. Det er placeret midt imellem de to kørebaner i hver retning og i håndlisten langs med cykel- og gangstien hele vejen over broen. Som led i broprojektet er der også etableret en tunnel under Otterupvej for cyklister og gående, hvor Energi Fyn har etableret nedgravningsspot med LED-lys.