Navigation Søgning

Intelligent styring af dit lys

Intelligent styring af dit udelysanlæg vil også være en del af løsningen i forhold til at opnå energibesparelser.

Energi Fyn kan tilbyde et webbaseret styringssystem, som giver dig mulighed for præcis styring af den tid, hvor anlægget er tændt - individuelt fra anlæg til anlæg. Det intelligente system er meget pålideligt og fleksibelt. Det giver også mulighed for at tænde flere områder samtidigt, da det bygges op om en central enhed, der via en server kommunikerer med de øvrige enheder i anlægget.

Herunder kan du se principskitse for den intelligente styring: