Navigation Søgning

Strukturen på elmarkedet

Elmarkedet består af en lang række aktører med hver sin funktion:

  • Systemansvarlig virksomhed
  • Netselskaber
  • Elhandelsselskaber

Systemansvarlig virksomhed

Den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk har ansvaret for den overordnede drift og sikkerhed i elnettet. Energinet.dk sørger med andre ord for, at elnettet til enhver tid holder den elektriske spænding, uanset hvor meget energi kunderne ”tapper” fra det.

Netselskaber

Selvom du frit kan vælge elleverandør, er du stadig kunde hos det samme netselskab, som du altid har været. Netselskabet sørger for at distribuere strømmen til dig, vedligeholde og udbygge elnettet samt sikre, at der er elmålere hos kunderne, og at de bliver aflæst.

Kvaliteten og forsyningssikkerheden er den samme, uanset hvor du vælger at købe din markedsel, idet det er netselskabet, som varetager denne opgave. Skulle strømmen mod forventning svigte, er det derfor dit netselskab, du skal kontakte.

Elhandelsselskaber

Der findes en række elhandelsselskaber, som udbyder el på forskellige vilkår og priser.