Navigation Søgning

Nord Pool Spot

El er en børsvare på samme måde som korn, olie og stål. Råvaren er blot el i stedet. Der er dog en væsentlig forskel. El kan ikke lagres. Det betyder, at produktionen konstant skal modsvare forbruget.

Danmark er tilsluttet den nordiske elbørs Nord Pool, som også omfatter Norge, Sverige og Finland. Det er her elpriserne bliver fastlagt time for time som et resultat af en udregning, der tager afsæt i udbud og efterspørgsel. Hvor meget el vil producenterne sælge til hvilken pris, og hvor meget el vil elhandelsselskaberne købe, og hvad vil de betale for det?

Spotmarkedet

Spotmarkedet er det fysiske marked, hvor der handles fysiske kWh time for time til næste døgns forbrug.

Udviklingen i spotprisen afhænger i høj grad af vejrsituationen i Norge og Sverige, fyldningsgraderne i de norske og svenske vandmagasiner samt vindproduktionen i Danmark. Da elproduktionen i Norge og Sverige i høj grad er baseret på vandkraft, vil spotpriserne alt andet lige være relativt lave, når der er tale om vådår, mens spotpriserne vil være relativt høje i tilfælde af tørår.

Flaskehalse i elnettet medfører, at det ikke er muligt at have ens spotpriser i hele Norden – man taler derfor om, at spotmarkedet er opdelt i en række særskilte prisområder, for eksempel Vestdanmark og Østdanmark.

Terminsmarkedet

På terminsmarkedet handles prissikringskontrakter, det vil sige at man ved at handle prissikringskontrakter kan sikre sig en fast pris og dermed undgå de daglige prisudsving, der forekommer på spotmarkedet.

Priserne på prissikringskontrakter varierer i forhold til forventningerne til de fremtidige elpriser. Det indebærer derfor, at tidspunktet for indgåelse af en prissikringskontrakt bliver afgørende for, hvilken pris, der er tale om.

Du kan læse mere om elbørsen Nord Pool på www.nordpool.com, hvor du også dagligt kan følge prisudviklingen.