Navigation Søgning

Om elmarkedet

Den 1. januar 2003 blev det danske elmarked liberaliseret. Det betyder, at Danmarks ca. 3 millioner elkunder i dag frit kan vælge, hvilken elleverandør de vil købe deres strøm hos.

Med et liberaliseret elmarked er det markedskræfterne, der råder. Principielt er det udbud og efterspørgsel, der bestemmer prisniveauet. Et liberaliseret elmarked behøver således ikke være ensbetydende med lavere priser.

Det er dog langt fra hele elregningen, der er omfattet af de frie markedskræfter. Det er kun selve energileverancen, som er liberaliseret. Transporten i netselskabet og de overliggende transmissionsselskaber og afgifter til staten er ikke liberaliseret. Transporten af el skal stilles til rådighed for alle udbydere og kunder på lige vilkår, og i et givet område er der kun én leverandør af disse ydelser. Priserne herfor er reguleret af myndighederne.