Navigation Søgning

KvartalsEl
  • Energi Fyn basisprodukt
  • Du kender din pris 3 måneder forud
  • Opstart 1. aug 2018
  • Opstart 1. aug 2018
Vest priser Priser fra 30,90 øre/kWh ekskl. moms
Øst priser Priser fra 31,74 øre/kWh ekskl. moms

KvartalsEl er Energi Fyns basisprodukt. Prisen følger markedet kvartalsvis og bliver fastsat forud for det kommende kvartal.

Regler på elmarkedet

Som følge af reglerne på elmarkedet står Energi Fyn Handel A/S for opkrævning af transport, netabonnement, PSO, afgifter og lignende - f.eks. gebyrer.

Her kan du se oversigten over de enkelte netselskabers tarif-, abonnement- og gebyroversigter, som vil blive direkte viderefaktureret. Det samme gælder energinet.dk’s net- og systemtarif, PSO, afgifter og lignende.

Bindingsperiode

Ingen

Abonnement

Hos Energi Fyn Handel betaler du et månedligt abonnement på 10 kr. ekskl. moms.