Navigation Søgning

Favorit-produkter

  • Fast, Spot og Kombi
  • Fordelagtig for andelshavere
  • Risikofri investering i elmarkedet

Favorit er unikt produkt til virksomheder, der ligger i Energi Fyns forsyningsområde. De er nemlig automatisk andelshavere og dermed medejere af Energi Fyn.

Med en Favorit-aftale vælger du mellem Spot, Fast, Kombi og Support. Favorit-aftalen indeholder en investering i elmarkedet - også kaldet Aktiv Forvaltning. Investeringen er vel at mærke uden omkostning eller risiko for andelshavere. Ved et positivt afkast reduceres din elpris og ved tab dækker Energi Fyn udgiften. Uanset hvilken Favorit-aftale du vælger, holder vi dig løbende orienteret om markedets udvikling, og hvad det betyder for din aftale.

Bliv ringet op

Vil du vide mere om et af vores Favorit-produkter, kan du udfylde formularen her, og du vil blive kontaktet af en salgskonsulent.

Tak for din henvendelse

Kære ##name##. ##company## Du vil blive ringet op hurtigst muligt af en af vores salgskonsulenter. ##phone##

Favorit Fast

En Favorit Fast-aftale består af to elementer – Prissikring og en investering i elmarkedet (Aktiv Forvaltning). Med Prissikringen foretager vi dagligt dine el-indkøb inden den aftalte leveranceperiode. Herefter fastsættes prisen for hele leveranceåret ud fra gennemsnittet af indkøbene. Vi kombinerer indkøbene med en investering, hvor udbyttet anvendes til reduktion af den endelige pris - dog med en maksimal risiko for ikke andelshavere.

Favorit Spot

Favorit Spot er ligeledes en aftale bestående af to elementer – Spot og en investering i elmarkedet. Her afregnes du til timepriserne på spotmarkedet, som vi kombinerer med den omtalte investering, hvor vi investerer i elmarkedet og anvender udbyttet til reduktion i spotpriserne - dog med maksimal risiko for ikke andelshavere.

Favorit Kombi

Med Favorit Kombi kombineres produkterne Favorit Fast og Favorit Spot. En del af din el-udgift afregnes til en fast pris og den anden del kan du "spekulere" i med mulighed for gevinst, men også risiko for en dyrere pris på denne del. Du vægter selv aftalens sammensætning, så det passer til netop din risikoprofil.